Vítáni jste skutečně vy všichni, kdož chcete aktivně utvářet svůj život   Znáte své touhy a poznáváte také své zábrany, chcete rozkrýt a naplnit vizi své jedinečné cesty, která je propletená s cestami druhých -blízkých, známých i neznámých. Tanec je skvělý prostředek poznávání i transformace Jste zváni všichni bez ohledu na své dosavadní taneční zkušenosti, fyzické i psychické dispozice i indispozice - rozhodující je ochota vstoupit do tance a s důvěrou ho následovat.

3 hodinová dílna tance 5 rytmů zaměřená na otevírání nových pohledů na svět, svůj život a své možnosti. Skrze pohyb budeme prohlubovat spojení s tělem v jeho celistvosti a čerpat z jeho moudrosti a tvořivosti, vycházejících  z pevného ukotvení v přítomnosti.

Otevřený večer s hostující učitelkou Oli - mou kolegyní a kamarádkou, akreditovanou lektorkou Open Floor, která učí pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. Je mi potěšením, že Oli rozšíří naši taneční zkušenost s Open Floor. Zváni jste všichni příznivci svobodného vědomého tance a života.

Sobotní dílna zaměřená na další rozvoj pohybových schopností bude zkoumat naše pocity a nálady - jak jsme schopni si je uvědomit a vyjadřovat a jak s nimi vůbec zacházet. Otevřeme pole emoční inteligence a budeme posilovat svou emoční odolnost.

V páteční večer svolávám všechny taneční nadšence, aby - po celém pracovním týdnu - přepnuli svou pozornost na fyzické tělo, naslouchali mu a nechali ho posléze mluvit tancem. 3hodinová lekce tance 5 rytmů se vrací do Yogahousu, aby vás uvolnila, osvěžila, nabila.....

Víkendová dílna vedená zkušenou lektorkou Stacey Butcher (USA), akreditovanou lektorkou 5 rytmů a Open Floor, praktikující též Somatic Experiencing a reiki. Skrze tanec Open Floor budeme zkoumat a hledat nové perspektivy života.

Podruhé se v Plzni bude konat víkendová dílna svobodného vědomého tance. Zvu všechny příznivce pohybu, intenzivní tělové zkušenosti a vědomého osobního rozvoje do víru tance a důvěry v pohyb vycházející z vnitřní dynamiky těla, v níž je vesmír, který také zároveň spoluvytváříme....

Otevřený večer pro všechny příznivce svobodného vědomého pohybu je příležitostí pro zkušené i méně zkušené tanečníky k probuzení těla na různých úrovních a jemnému naladění na víkend v pohybu. 

Víkendová dílna svobodného vědomého tance zaměřená na otevírání nových pohledů na svět, svůj život a své možnosti. Budeme skrze pohyb prohlubovat spojení s tělem v jeho celistvosti a čerpat z jeho moudrosti a tvořivosti, vycházejících  z pevného ukotvení v přítomnosti.

Spolu se Saryem vás zveme na týdenní pobyt ve vlnách moře a víru tance na chorvatském ostrově Rab.....Tančící prostor, jehož jsme součástí…a zároveň pobyt na ostrově, který evokuje pocit izolace. Pohyb a zastavení, společenství a samota, objevování, odpočinek, spočinutí.

1 / 2

Please reload