top of page
SYP (Fa4).jpeg

Vídeň 9. června 2024

SWEAT YOUR PRAYERS

Nedělní setkání jako modlitba tancem,
zpověď tělem, očista potem...

Svobodný tanec ve velké skupině tanečníků vedený převážně hudbou,
minimálně slovy lektora.

neděle 9. června 2024, 11 - 13 hod.

Více informací v němčině a angličtině zde.

Vydejte se za tancem trochu mimo své “bezpečné území”. Nejde jen o tanec v cizím prostředí, s neznámými tanečníky, "hmatatelně"  odlišný je prožitek velké skupiny kolem 60 tanečníků. Setkáte se s bohatým rejstříkem nejrůznějších tanečních projevů, samozřejmým individualismem tanečníků, jejich "odvazem", odstupem i družností.
Tanec vás může odvést neznámo kam, mimo hranice předvídatelného…..
Mnoho nám napoví 
o nás samotných…...

bottom of page