SWEAT YOUR PRAYERS

Vídeň 15. května 2022

Nedělní setkání jako modlitba tancem, zpověď tělem, očista potem...

Svobodný tanec ve velké skupině tanečníků vedený převážně hudbou, minimálně slovy lektora.

neděle 15. května 2022, 11 - 13 hod.

Friedrich Kaiser Gasse 74, 1160 Vídeň
18 - 25 € v hotovosti na místě; 18 € zvýhodněná cena.

Více informací v němčině a angličtině zde.

Vydejte se za tancem trochu mimo své “bezpečné území”. Nejde jen o tanec v cizím prostředí, s neznámými tanečníky, "hmatatelně"  odlišný je prožitek velké skupiny 60 a více tanečníků. Setkáte se s bohatým rejstříkem nejrůznějších tanečních projevů, samozřejmým individualismem tanečníků, jejich "odvazem", odstupem i družností.
Tanec vás může odvést neznámo kam, mimo hranice předvídatelného…..
Mnoho nám napoví 
o nás samotných…...