I po 30 letech výuky tance - nejdřív contemporary dance, pak 5 rytmů

a v současnosti Open Floor  - zůstávám nadšenou tanečnicí.
Tanec je pro mě nevyčerpatelným zdrojem poznání

a nezapomenutelných prožitků, které formují můj život.

Pohyb vždy byl důležitou součástí mého života.

Prošla jsem od sportovní gymnastiky, aerobiku, k tanci -

contemporary, 5 rytmům a Open Floor. 

Tanec 5 rytmů mě před více než 20 lety “vrátil do těla”. Obnovené vědomé spojení s tělem významně obohatilo

můj život na všech úrovních a osvobodilo mě -

a stále mě osvobozuje - z mnoha omezení - jak vnitřních,

tak těch, která přicházejí zvenku. 

Spojení fyzické a metafyzické dimenze těla, emoční a mentální kultivace a transcendentní prožitek jsou základními kameny mého učitelského působení v rovině individuální. Zároveň nabízím - skrze léty vypěstovanou uzemněnou přítomnost a citlivost - bezpečný prostor pro taneční společenství naplněné vzájemným respektem a rozvíjejícím se uvědoměním, že sdílení tance i slov je inspirativní a obohacující a že je to způsob, jímž se všichni podílíme na tvorbě své pozemské budoucnosti.


Stále víc je pro mě provázení tancem službou ostatním.

Plně jsem si to ověřila během jarní coronavirové krize,

kdy jsem nabízela tanec online - dovednost,

kterou jsem dříve jednoznačně odmítala

a která měla za krize svůj nezastupitelný význam.

Učím více než 20 let pravidelné lekce v Praze,

několikrát v roce také v Bratislavě a ve Vídni.

Vícedenní dílny učím po celé ČR.

Vím, že fyziologické dýchání a držení těla jsou pro zdravotní efekt tance hodně důležité, stejně jako dovednosti při práci s emocemi a myslí.

To mě přivedlo cca před 10 lety k józe a meditaci, které jsou nejdůležitějšími zdroji pro můj profesní vývoj dodnes.

Praktikuji pravidelně jógovou terapii rozvíjenou fyzioterapeutem a významným učitelem Jiřím Čumpelíkem a meditaci Mahamudra zprostředkovanou buddhistickým lámou a jungiánským psychoterapeutem v jedné osobě Robem Preecem (UK).