top of page

PODMÍNKY ÚČASTI

NA ONLINE

TANEČNÍCH AKCÍCH

Přečtěte si pozorně podmínky účasti,

k nimž se zavazujete tím, že odesíláte svou přihlášku na ONLINE taneční akci.

Přihlášením se na tuto akci souhlasíte s níže uvedenými podmínkami účasti:

 

  •  Účastním se ONLINE tance (lekce či dílny) plně na svou zodpovědnost. Jsem si vědom/a, že jde o pohybovou praxi a připravil/a jsem si proto doma bezpečný prostor.

  • Jsem si vědom/a, že jde o fyzický pohyb, místy intenzivní, který ovlivňuje můj emoční, mentální a spirituální stav a nesu za něj odpovědnost. 

  • Jsem si vědom/a svého aktuálního zdravotního stavu a případných zdravotních omezení, jež budu plně respektovat a přizpůsobím jim svůj pohyb. Smyslem pohybu je podpořit tělo a jeho aktuální procesy pro můj celkový osobní rozvoj.

  • Organizátorka není odpovědná za fyzické či psychické újmy (případné nehody či zranění) a materiální škody, které se mi přihodí v průběhu ONLINE tance.

  • Nebudu od lektorky či organizátora vymáhat žádnou náhradu za případné škody. Pro tyto případy si sjednám popř. vlastní pojištění.

  • Z online tance nebudu pořizovat jakýkoliv obrazový či zvukový záznam.

  • Ve svém vlastním zájmu se zavazuji zúčastnit se cyklu a lekce od začátku do konce a respektovat pokyny lektorky.

  • Beru na vědomí, že výjimečně v závažných případech si lektorka vyhrazuje právo změn (např. nahrazení lektora, popř. zrušení akce).

bottom of page