top of page

Často kladené otázky

FAQ 

Jak se tančí ONLINE?

Lekce online jsou novou možností, jak se setkávat v tanci

za současné nestabilní situace.

VÍTÁNI JSOU VŠICHNI, KDO SE CHTĚJÍ AKTIVNĚ PODÍLET NA TRANSFORMACI ŽIVOTA, žádná předchozí taneční zkušenost není nutná.

Záměr vedení online lekcí je velmi blízký tomu, jak jsem vedla otevřené lekce dosud:  

 • prohloubit propojení s tělem a uvědomit si kvality, které z toho plynou - včetně mocných vnitřních podpůrných zdrojů

 • uvědomit si prožitky, které se vynořují, a osvojit si schopnosti, jak jimi procházet, aniž bychom zatěžovali sebe a druhé

 • rozvíjet svou flexibilitu a celkovou odolnost

 • rozšířit pozornost od sebe sama dál do prostoru a vnímat současný stav z globálního ekologického a spirituálního pohledu.

Z technického a praktického hlediska potřebujete pro tanec online:

 • počítač s kamerou a zabudovanými reproduktory pro přenos obrazu a zvuku. Přenos se děje na základě platformy Zoom

 • kvalitu ovlivňuje stabilní internetové připojení. Doporučený přenos dat pro download je více než 10Mbps, zkontrolovat jednoduše můžete přes tento odkaz

 • kvalitu zvuku zlepšíte připojením počítače k externím reproduktorům

 • doma si vytvořte dle svých možností nerušený a dostatečný prostor pro pohyb. Jednoduchá dekorace vám pomůže proměnit všednodenní prostor ve sváteční či posvátný

 • vypněte v počítači ostatní "okna" a také další zařízení, hlavně mobilní telefon

 • vhodný je pohodlný oděv

 • mějte po ruce dostatečné množství tekutin.

Jak je online lekce strukturovaná:

 • Na začátku lekce se "potkáme" ve sdíleném virtuálním prostoru, který umožňuje setkat se slovem i obrazem dle individuální volby.

 • Následuje sled skladeb, jež propojuje nějaké téma.

 • Hudba je střídmě provázena slovem mapujícím dané téma.

 • Ukončíme jako obvykle možností sdílet své prožitky.

Další důležité informace:

 • Připojte se včas - ideálně 15 minut před začátkem lekce skrze dříve zaslaný mailový odkaz. Nejdříve se připojíte do tzv. Waiting Room - čekárny, odkud vás pozvu dál.

 • Zůstaňte připojeni až do konce lekce - pokud vám nebrání závažné důvody. Je důležité celý proces společně uzavřít.

 • Na začátku vysvětlím základní ovládání obrazu, zvuku a chatu, abyste se cítili ve svém prostoru přirozeně a bezpečně. Program Zoom umožňuje tančit s vypnutou kamerou - stejně tak můžete někdy tančit - chcete-li - mimo kameru či v místech, kde je málo světla. Záleží na vás, jak si prostor připravíte.

 • Dynamiku a intenzitu tance stejně jako pohyb v prostoru či zastavení a odpočinek si volíte sami. V tomto ohledu dává online tanec více svobody k následování svých podnětů. Někteří však mohou postrádat inspiraci od ostatních tanečníků. Někdy stačí pouhý pohled na obrazovku pro propojení s ostatními. Zároveň technické dispozice Zoom umožňují propojení virtuální skupiny do dvojic a skupin. V uzavřeném cyklu toho budeme využívat.

 • Váš tanec podněcuji a podporuji hudbou a slovy, Při tanci online ve vlastním fyzickém prostoru si buďte více vědomi své odpovědnosti za sebe sama. V případě potřeby můžete se mnou komunikovat skrze chat Zoom. 

 • Lekce je realizována skutečně živě - bez pořízení obrazového či zvukového záznamu z probíhajícího tance online.

 • Zároveň chci objasnit, že tanec online vyžaduje jisté náklady na internet či další placené služby, jako je Zoom či Mix-cloud, a samozřejmě dost času, jistou technickou zručnost a další odborné dovednosti při přípravě jednotlivých lekcí. To vše je součástí kurzovného.

Jaký je smysl svobodného vědomého tance?

Zjevný pohyb těla dává do pohybu i jeho vnitřní obsah -. hůře uchopitelný, mnohdy nevědomý. Pohyb tak propojuje tělo jako celek a vede nás 

k nejrůznějším prožitkům na dalších jemnějších úrovních - zažívaných jako vjemy, nálady, pocity, představy, barvy, myšlenky, vhledy, vize... 

Smyslem je poznat sám sebe z jiného pohledu - příjemného i méně pohodového -  a tančit a tančit ....a zažívat žádoucí proměny, např. svých ustálených reakcí, které nám už přestaly prospívat. Tanec je pro to spolehlivý, schopný a též zajímavý a zábavný průvodce.

Tanec umožňuje také zažít svou skutečnou lidskou podstatu - přívětivou, empatickou, tvořivou, vyrovnanou.  Jak se mu postupně dovedeme více otevírat, prohlubují se naše dovednosti a schopnost spojit se hlubokými vnitřními zdroji a čerpat z nich během tance a v běžném životě.

Jakou hudbu uslyším?

Hudba má pohyb inspirovat. Někdy pobízí k intenzivnějšímu pohybu nebo ho naopak zklidňuje či zjemňuje. To neznamená, že tanec má její rytmus nebo náladu "kopírovat". Navíc mnohé skladby umí nabídnout více rytmů a je na tanečníkovi, který z nich vnese do pohybu. Tanec je zajímavý též

v kontrastu k rytmu či melodii skladby. 
Každá lekce začíná  pomalým a mírným rytmem, aby se tělo mohlo naladit a připravit na fyzickou zátěž. Pomalým tempem lekce končí, aby se taneční prožitky mohly usadit a zažít. 

Hlavní taneční část nabízí pestrou paletu hudby různých žánrů, různého tempa, různých nálad a barev. Je naprosto přirozené, že nějaká hudba

s námi silně souzní, jiná nás nudí či irituje, že někdy jsme v souladu

s rytmem a někdy nás intenzita skladby či nepravidelný rytmus třeba "ochromí" a na chvíli zastaví. Důležité je najít cestu, jak pokračovat a najít pro to svůj autentický tělesný tvar a odpovídající dynamiku.

Co je dobré mít na dosah?

Lahev s pitím, nejlépe čistou vodou.

Pohodlný oděv alespoň dvou vrstev, v němž se cítíte příjemně.

Tančíme bosi nebo v měkké taneční obuvi,

popř. v protiskluzových ponožkách.

Pro koho je lekce/dílna určená?

Taneční akce jsou určeny všem příznivcům pohybu - mužům a ženám

bez ohledu na jejich předchozí taneční zkušenost, bez ohledu na věk, výšku a váhu těla, fyzické dispozice či indispozice. Tančit mohou bez obav těhotné ženy či senioři stejně jako lidé limitovaní nějakými zdravotními potížemi.

To proto, že intenzitu tance si volí každý účastník sám.
Znamená to, že tančit lze v jakémkoliv tempu - a třeba jen vleže či vsedě na židli, která je v prostoru k dispozici.  

Všichni tančí svůj jedinečný tanec s citlivostí a respektem k sobě a druhým a jsou si v tomto poli naprosto rovnocenní.

Jak probíhá otevřený večer

za fyzické přítomnosti v sále?

Otevřený večer má dynamický charakter a je veden tak, aby přítomní tanečníci mohli být po celou dobu v pohybu .

V tom se liší od dílen, viz  níže.

Průběh dvou hodin tance má ustálenou strukturu.

Úvodní - zhruba  půlhodinová část začínající pomalým rytmem - dává každému účastníkovi prostor na to, aby se dal prostě do pohybu po svém - v jakémkoliv tempu a jakýmkoliv způsobem. Zároveň slouží tomu, aby si uvědomil, v jakém rozpoložení přišel a co je jeho záměrem. Možná je to chuť být chvíli v pohybu, možná vášeň pro pohyb inspirovaný hudbou, možná zkušenost, že tanec přináší uvolnění, radost, možná potřeba chvíli spočinout ve svém vnitřním světě a naslouchat mu......

Tato část je minimálně provázená slovy lektorky.

Zatímco hudba postupně nabírá na tempu, začíná taneční rozcvička, jež dává do pohybu jednotlivé části těla a propojuje je. Tančí se spontánně sólově a také ve dvojicích či skupinách.

Tato část je více vedená slovy lektorky. 

Hlavní tematická část - přinášející nějaké téma - otevírá prostor pro vlastní zkoumání a rozvíjení pohybu a prožitků, které s ním přicházejí. Smyslem je zůstat nadále v pohybu a přizpůsobovat ho svým možnostem. Hudba může plynule navazovat či se výrazněji proměňovat.
Závěrečná pomalá část přináší celkové zklidnění a eventuální možnost verbálního sdílení svých zkušeností s jinými tanečníky.

Jak probíhá celodenní či několikadenní dílna za fyzické přítomnosti v tanečním sále?

 Každá dílna má konkrétní název, a tedy záměr.

Na rozdíl od otevřených večerů je tanec prokládán "tanečními cvičeními", vysvětlujícími slovy lektora, verbalizováním prožitků....

Celá dílna je vždy koncipována tak, aby téma přirozeně uvedla, rozvíjela

a také ho ukončila a zároveň nasměrovala 

k úspěšné integraci do běžného života. 

Fyzická zátěž je přirozeně rozprostřena na jednotlivé dny.

Struktura celodenní a vícedenní dílny se příliš neliší. Každý den začíná citlivým vstupem do individuálního tance, zahřátím a probuzením celého těla, propojením jeho jednotlivých částí a naladěním na dané téma. Následuje specifická kombinace tance a různých cvičení.

Taneční bloky jsou tříhodinové, mezi nimi bývá hodina a více

na oběd a odpočinek.

bottom of page