top of page

Často kladené otázky

FAQ 

Jaký je smysl svobodného vědomého tance?

Zjevný pohyb těla dává do pohybu i jeho vnitřní obsah - hůře uchopitelný, mnohdy nevědomý. Pohyb tak propojuje tělo jako celek a vede nás 

k nejrůznějším prožitkům na dalších jemnějších úrovních - zažívaných jako vjemy, nálady, pocity, představy, barvy, myšlenky, vhledy, vize... 

Smyslem je poznat sám sebe z jiného pohledu - příjemného i méně pohodového -  a tančit a tančit ....a zažívat žádoucí proměny, např. svých ustálených reakcí, které nám už přestaly prospívat. Tanec je pro to spolehlivý, schopný a též zajímavý a zábavný průvodce.

Tanec umožňuje také zažít svou skutečnou lidskou podstatu - přívětivou, empatickou, tvořivou, vyrovnanou.  Jak se mu postupně dovedeme více otevírat, prohlubují se naše dovednosti a schopnost spojit se hlubokými vnitřními zdroji a čerpat z nich během tance a v běžném životě.

Jakou hudbu uslyším?

Hudba má pohyb inspirovat. Někdy pobízí k intenzivnějšímu pohybu nebo ho naopak zklidňuje či zjemňuje. To neznamená, že tanec má její rytmus nebo náladu "kopírovat". Navíc mnohé skladby umí nabídnout více rytmů a je na tanečníkovi, který z nich vnese do pohybu. Tanec je zajímavý též

v kontrastu k rytmu či melodii skladby. 
Každá lekce začíná  pomalým a mírným rytmem, aby se tělo mohlo naladit a připravit na fyzickou zátěž. Pomalým tempem lekce končí, aby se taneční prožitky mohly usadit a zažít. 

Hlavní taneční část nabízí pestrou paletu hudby různých žánrů, různého tempa, různých nálad a barev. Je naprosto přirozené, že nějaká hudba

s námi silně souzní, jiná nás nudí či irituje, že někdy jsme v souladu

s rytmem a někdy nás intenzita skladby či nepravidelný rytmus třeba "ochromí" a na chvíli zastaví. Důležité je najít cestu, jak pokračovat a najít pro to svůj autentický tělesný tvar a odpovídající dynamiku.

Pro koho je lekce/dílna určená?

Taneční akce jsou určeny všem příznivcům pohybu - mužům a ženám

bez ohledu na jejich předchozí taneční zkušenost, bez ohledu na věk, výšku a váhu těla, fyzické dispozice či indispozice. Tančit mohou bez obav těhotné ženy či senioři stejně jako lidé limitovaní nějakými zdravotními potížemi.

To proto, že intenzitu tance si volí každý účastník sám.
Znamená to, že tančit lze v jakémkoliv tempu - a třeba jen vleže či vsedě na židli, která je v prostoru k dispozici.  

Všichni tančí svůj jedinečný tanec s citlivostí a respektem k sobě a druhým a jsou si v tomto poli naprosto rovnocenní.

Je potřeba při lekcích či dílnách svobodného vědomého tance dodržovat nějaká pravidla?

V tanečním sále je potřeba dodržovat základní pravidla.

Samozřejmostí je účast bez vlivu jakýchkoliv drog a v tak integrovaném stavu, v němž je účastník plně zodpovědný za svůj stav a pohyb.

Za žádných okolností neubližuje skrze pohyb či zvuk sobě ani druhým. Základním pravidlem je, že případná komunikace mezi účastníky probíhá jen nonverbálně, tedy skrze tanec a pohyb. 

Účastník je přítomen po celou taneční akci a respektuje pokyny lektora.

V průběhu lekce má vypnutá všechna elektronická zařízení.

Nepořizuje žádný audio či video záznam.

Porušení těchto pravidel může být důvodům k ukončení účasti na akci. 

Co je dobré mít na dosah?

Lahev s pitím, nejlépe čistou vodou.

Pohodlný oděv alespoň dvou vrstev, v němž se cítíte příjemně.

Tančíme bosi nebo v měkké taneční obuvi,

popř. v protiskluzových ponožkách.

Jak probíhá otevřený večer

  v tanečním sále?

Otevřený večer má dynamický charakter a je veden tak, aby přítomní tanečníci mohli být po celou dobu v pohybu .

V tom se liší od dílen, viz níže.

Průběh dvou hodin tance má ustálenou strukturu.

Úvodní - zhruba  půlhodinová část začínající pomalým rytmem - dává každému účastníkovi prostor na to, aby se dal prostě do pohybu po svém - v jakémkoliv tempu a jakýmkoliv způsobem. Zároveň slouží tomu, aby si uvědomil, v jakém rozpoložení přišel a co je jeho záměrem. Možná je to chuť být chvíli v pohybu, možná vášeň pro pohyb inspirovaný hudbou, možná zkušenost, že tanec přináší uvolnění, radost, možná potřeba chvíli spočinout ve svém vnitřním světě a naslouchat mu......

Tato část je minimálně provázená slovy lektorky.

Zatímco hudba postupně nabírá na tempu, začíná taneční rozcvička, jež dává do pohybu jednotlivé části těla a propojuje je. Tančí se spontánně sólově a také ve dvojicích či skupinách.

Tato část je více vedená slovy lektorky. 

Hlavní tematická část - přinášející nějaké téma - otevírá prostor pro vlastní zkoumání a rozvíjení pohybu a prožitků, které s ním přicházejí. Smyslem je zůstat nadále v pohybu a přizpůsobovat ho svým možnostem. Hudba může plynule navazovat či se výrazněji proměňovat.
Závěrečná pomalá část přináší celkové zklidnění, usazení a integraci zážitků, také např. skrze verbální sdílení svých zkušeností s jinými tanečníky.

Jak probíhá celodenní či několikadenní dílna

v tanečním sále?

 Každá dílna má konkrétní název, a tedy záměr.

Na rozdíl od otevřených večerů je tanec prokládán "tanečními cvičeními", vysvětlujícími slovy lektora, verbalizováním prožitků....

Celá dílna je vždy koncipována tak, aby téma přirozeně uvedla, rozvíjela

a také ho ukončila a zároveň nasměrovala 

k úspěšné integraci do běžného života. 

Fyzická zátěž je přirozeně rozprostřena na jednotlivé dny.

Struktura celodenní a vícedenní dílny se příliš neliší. Každý den začíná citlivým vstupem do individuálního tance, zahřátím a probuzením celého těla, propojením jeho jednotlivých částí a naladěním na dané téma. Následuje specifická kombinace tance a různých cvičení.

Taneční bloky jsou tříhodinové, mezi nimi bývá hodina a více

na oběd a odpočinek.

bottom of page