top of page
iStock-953434992.jpg

VIZE TANEČNÍHO ROKU 2024

26.ledna 2024

"Když nemůžeš mít pod kontrolou, co se děje, vyzvi sebe, abys měl pod kontrolou své odpovědi. Tam se nalézá tvá síla."
(Gregg Braden)

Pár desítek let trvající dráha lektorky svobodného vědomého tance má tu východu, že při ohlédnutí za tou řádkou let je vidět vývoj, jímž svobodný vědomý tanec prošel. Je na nás lektorech, zda posuny „tanečního pole“ reflektujeme, integrujeme, předjímáme…. a tak sdílím svůj pohled i vizi… 
 
Své kořeny má spontánní pohybový projev inspirovaný hudbou ve 2. polovině 20. století. Jeho základem byly ponejvíce kroky a figury svázané
v taneční variace, které se s menší či větší obtížností opakovaly. 
Spontánní svobodné vyjádření pohybem bylo v 60. letech novátorské a přitažlivé - i v souladu s vlnou osvobozování probíhající v té době na různý způsob v Severní Americe a Evropě.….. Vypadá to, že  Gabrielle Roth - tvůrkyně tance 5 rytmů - v 60. letech spontánní vyjádření skrze tanec přinesla a úspěšně rozšířila. Byl to malý převrat - kdy se tancem začala zcela intuitivně vyjadřovat netrénovaná těla! Jejich tanec měl však sílu, mnozí nadšenci mu úplně propadli. A tanec jim jejich oddanost bohatě odplácel - pružností těla, živostí srdce, otevřeností mysli a vizemi duše.
Jak prosté - být v pohybu a radost a plnost života jsou na dosah! 

V novém tisíciletí se civilizace rozvíjela rychlým tempem a život se tak nějak komplikoval. I v tanci už to nebylo tak jednoduché - díky hodinám spontánního pohybu promlouvalo tělo z hlubších úrovní. Zatuhlé, zamrzlé tkáně začaly mluvit a uvolňovat napětí, potlačené emoce, neprojevené nálady, prožitá traumata, obavy z budoucnosti, existenciální nejistotu.… Nastal čas více se zaměřit na emoční oblast. Tanečníci si osvojovali umění uvědomit si a vyjádřit své emoce, pocity, nálady - včetně nepříjemných. Poznávali, že pohyb je katalyzátorem proměny, že lidské tělo je energie v pohybu a že autentický tanec má schopnost prožitky i projevy transformovat. Bylo to intenzivní cvičiště. Tolik nahromaděných prožitků, jejichž osvobozování se dělo pohybem i  hlasem v inspirujícím a přitom bezpečném poli v tanečním sále.

Emocionální prožívání je neoddělitelné od mentálních procesů, od pochodů mysli. Následně se pozornost během tance rozšířila na objevování rozsahu a hloubky mysli a její kultivaci. To jsou témata, která tanec aktuálně otevírá, zkoumá a zpracovává. 

Objevit a „zkrotit“ svou mysl vyžaduje léta praxe. Cest je mnoho, nejčastěji se mysl kultivuje skrze meditační zásed. Vědomý tanec je ovšem formou meditace v pohybu. Umožníme-li své mysli - právě díky jejímu hlubokému zakořenění v roztančeném těle - aby se otevřela a zůstala v pohybu, tedy jinak řečeno, nechala své právě prožívané vjemy, pocity, myšlenky, vize, asociace, představy, vzpomínky plynout, aby se vynořily a zase zanořily do oceánu našeho vědomí, pak mysl zklidňujeme, pročišťujeme, stabilizujeme, rozšiřujeme, proměňujeme…..Asi si rychle všimneme, že se kvality zklidněné mysli výrazně liší od kvalit, jež běžně zažíváme … Z neurologického hlediska vytváříme nová nervová spojení. Z hlediska poznávání rozsahu své mysli pomalinku klesáme do jejích hlubších vrstev a můžeme zažívat její pravé vrozené kvality, např. klid. Měníme své nastavení, a tedy vztahování k sobě i vnějšímu dění.. Ztišení, zklidnění, popř. zpomalení usnadňuje uvědomění si vnitřního pohybu a mění naše momentální prožívání - proměňuje nás, osvobozuje i sjednocuje s pohybem vesmíru. 

Práce s myslí je totiž nejen neodmyslitelně spjatá s naším emočním prožíváním, je též branou k přirozené spiritualitě, a tedy k naší celistvosti a naplnění.

 

Dary tance jsou nespočetné, každý v něm může najít, co potřebuje.

A tak věřím, že v tomto roce budeme svobodně tančit a mít na mysli otevřenost své mysli.

bottom of page