top of page
iStock-1482722017.jpg

FASCINACE TANCEM 2 

27. prosince 2023

„Pokaždé když jsi v pokušení, zareagovat zažitým způsobem, zeptej se sebe sama, zda chceš být vězněm minulosti, nebo průkopníkem budoucnosti.“ (Deepak Chopra)

„Všechno je energie a nic víc v tom není. Přizpůsobte frekvenci realitě, kterou chcete, a nemůžete si pomoci, ale tuto realitu získáte. Jinak to ani být nemůže. To není filozofie. To je fyzika.“ (Albert Einstein)

 

Při psaní tohoto textu myslím na vás, taneční nadšenci a zájemci o intenzivní taneční zkušenost. Reflektuji přitom pomalu končící 1. běh dvouletého tanečního výcviku, který se plně rozběhl po covidové izolaci v létě 2022.

Ty dva roky uběhly pro mě hodně rychle. Postupně, jak se skupina ladila, stmelovala a rozvíjela, mě tento čas utvrzoval ve víře v tanec a „nebetyčnou" moudrost těla, ve smysl osvobozování se skrze uvědomování si své existence v těle a taky ve společnou cestu, na níž se vzájemně inspirujeme, podporujeme a kterou tvoříme svou společnou budoucnost. Pro tyto procesy je tanec přirozený a zábavný nástroj, zároveň je vybraně všestranný a účinný.

Doba, v níž žijeme, je prodchnutá změnami. Vidíme je navenek, vnímáme je v sobě. Vlákna, která jsme tkali celý život, věřili v ně a předávali dál, se trhají. Pociťujeme, jak jsme se v nich zamotali, a necháváme je padat jako těžké okovy. Něco nás vede jinak a jinam….Odhodláváme se opustit to, co známe, kde jsme si jistí…Co nás asi tak může čekat? Možná už jen při pouhé myšlence na změnu pociťujeme příliv sil, chuť vytvářet, v těle důvěrný pocit bezpečí domova a z toho rodící se připravenost vydat se do neznámých krajin…

Píšu o životě a přitom vidím taneční sál - laboratoř nebo spíše alchymistickou dílnu. Hledáme…..věříme, že najdeme něco, co v téhle rozkolísané době, nám bude oporou, co nás povede, co nás aktivizuje, co nám dá smysl, co bude vkladem do života dalších pokolení. Vstupujeme do procesu otevřeného zkoumání, pročišťování, rozpouštění, doplňování. Vstupujeme do procesu rozpoznávání, uvědomování a transformace, osvojujeme si umění tančit dál vše, co jsme, a tak se osvobozujeme a proměňujeme. Jinak prožíváme - pestřeji a autenticky, s prohlubující se empatií a moudrostí, známe své zdroje a sílu propojení, celistvosti… 

Do jednoduchého prostého pohybu umí vstoupit každý, má-li vůli. Pohyb fyzického těla iniciuje pohyb uvnitř a my ho prožíváme formou pocitů, nálad, myšlenkových řetězů, asociací, vzpomínek, obrazů….. Ty už ovlivnit vůlí nemůžeme - můžeme je jen potlačit či ignorovat nebo je zahrnout do tance, hledat způsob, jak je vyjádřit pohybem.…. V tom případě jsme už vstoupili do alchymického procesu změny. Můžeme ji prožívat všemi smysly a také v jemnější energetické úrovni jako laskaví a soucitní pozorovatelé. Vypadá to jednoduše, potřebujeme ovšem tomu být otevření, prostí odporu. Tenhle proces má mnoho vrstev a my se jimi učíme postupně procházet a praktikovat je nejen v tanci. Začínáme víc důvěřovat jeho tempu, jeho cestám, vnímáme krok po kroku, jak kultivujeme své prožívání a chování, jak se mění kvalita života.

Struktura výcviku je koncipovaná tak, aby poskytla základní nástroje

k tomuto procesu transformace. Zároveň jde o psychosomatický proces ukotvený v těle, který přináší trvalý efekt. 

Ať chcete vstoupit do výcviku pro požitek z tance nebo hledáte způsob, jak změnit něco ve své životě, či cítíte volání věnovat se něčemu jinému, co jste třeba z nejrůznějších důvodů odkládali, jste vítáni v otevřeném prostoru tanečního sálu se vším, co jste a co máte chuť, odvahu nebo obavy tančit….
Tělo a tanec jsou citlivými a moudrými průvodci.
Můžete se na ně s důvěrou spolehnout. 

Těším se na vás.

bottom of page