top of page
iStock-845077850.jpg

ŠKOLY
SVOBODNÉHO VĚDOMÉHO TANCE

4. října 2023

„Chceš-li jít rychle, jdi sám, chceš-li dojít daleko, jdi s přáteli."  africké přísloví

V ČR se můžete setkat prostřednictvím českých akreditovaných lektorů

se třemi školami svobodného vědomého tance: 5 rytmů, Movement Medicine a Open Floor.

Většina českých lektorů zve pro rozšíření palety tanečních prožitků své zkušené zahraniční kolegy.

 

Kritériem pro uznání taneční školy jako školy, která nabízí svobodný vědomý tanec, je její zařazení do Mezinárodní asociace učitelů vědomého tance (International Conscious Movement Teacher Association - ICMTA).

V současnosti tam patří: 5 rytmů, Open Floor, Soul Motion, Movement Medicine, Azul Conscious Movement, FreedomDance a SomaSource,

viz www.icmta.com

Pro zařazení školy do ICMTA je nutné splnit určitá kritéria, např. nabízet taneční výcvik. 

Výčet škol je řazen v pořadí, v jakém byly jednotlivé školy postupně včleňovány do ICMTA.

 

Základnou většiny škol je tanec 5 rytmů, jehož tvůrkyní je Gabrielle Roth (USA, 1941 - 2012). G. Roth vytvořila strukturu tance 5 rytmů na základě pozorování spontánního pohybu lidí nejrůznějšího věku, profesí, aktuálních zdravotních dispozic i indispozic. Viděla, jak nějaký impulz dá vzniknout pohybu těla, rozvíjí se, nabývá na intenzitě, pak se zpomaluje do postupného zastavení. Tento proces nazvala taneční vlnou a rozdělila ji podle určitých kritérií do 5 částí - rytmů: plynutí, staccata, chaosu, lyriky a klidu.

Tuto základní strukturu vytvořila v 60. a 70. letech, postupně ji rozvíjela

až k celostnímu učení. Jednotlivé rytmy se staly symboly pro nejrůznější procesy v těle. Od fyzických tvarů jednotlivých rytmů přešla k emocím a objevila další vrstvy a kvality mentálního a spirituálního těla.

Její první kniha Mapy k extázi (2010) je hodně čtivá - sice se nedá podle ní tančit - ale G. Roth na svém životním příběhu vysvětluje, jak došla

k jednotlivým rytmům a co představují.

Více o 5 Rhythms, G. Roth a tanečním výcviku (v angličtině)

O 5 rytmech existují i stránky v češtině (žel zatím nejsou zabezpečené, tak se vám nemusejí zobrazit).

Vlnu 5 rytmů, tak jak ji tančila sama autorka G. Roth, můžete zhlédnout zde.

Existují také záznamy z jejích lekcí v New Yorku.

Na vzniku organizace ICMTA se nejvíce podíleli učitelé Open Floor.

Tato škola vznikla v roce 2014 pod vedením dlouholetých spolupracovnic

G. Roth - Andrey Juhan, Kathy Altman, Lori Saltzman a podpory Vica Coopera, k nimž se přidali další zkušení učitelé 5 rytmů, a vytvořili tak společně novou a více otevřenou školu vědomého tance. Kromě získání certifikátu pro vedení tance škola nabízí i studium určené psychoterapeutům. 

Seznamte se s Open Floor, zakládajícími zkušenými učiteli a také studenty vedenými touhou šířit tento druh tance dál, a stát se tedy profesionálními učiteli tance školy Open Floor (zatím jen v angličtině).

Více o Open Floor International (v angličtině), v češtině uveřejním

v dohledné době právě prostřednictvím Blogu.

 

Ya’Acov a Susannah Darling Khan byli na přelomu století nejvýznamnějšími učiteli 5 rytmů v Evropě. V roce 2008 založili vlastní školu Movement Medicine a ke svým zkušenostem přidávali další z oblasti šamanismu (hlavně Ya’Acov) a propojovali tanec a zpěv (Susannah).

Více o Movement Medicine a jejích zakladatelích (v angličtině) i v češtině.

V ČR je v současnosti okolo 10 lektorů s plnou nebo částečnou akreditací (jsou např. ve výcviku). 

Setkat se s některými z nás můžete v rámci projektu Jeden tanec. 

bottom of page