top of page
iStock-915795932.jpg

HISTORIE SVOBODNÉHO
VĚDOMÉHO TANCE U NÁS

3. října 2023

„Neučíme se tanci, tanec nás učí."   (Sue Rickards)

Historie tohoto druhu tance se u nás systematicky píše od roku 1999,

kdy do Prahy přijela lektorka 5 rytmů Dilys Morgan Scott (UK). 

Do té doby se údajně v Čechách objevili 2 lektoři 5 rytmů - Ya’ Acov Darling Khan a Adam Barley. Oba se zúčastnili někdy v průběhu 90. let několikadenní dílny s Idou Kellarovou v Bystré.

V roce 1993 také vychází v nakladatelství Radost první kniha zakladatelky

5 rytmů Gabrielle Roth s názvem Mapy extáze.

V roce 2010 ji vydalo s přesnějším názvem Mapy k extázi v novém překladu nakladatelství DharmaGaia (pár posledních výtisků je možné dostat na základě domluvy během mých lekcí či dílen).

To jsou významné milníky. Ale zpět do srpna roku 1999, kdy Dilys Morgan Scott nabídla v Praze 5denní dílnu s názvem Mapy extáze. Sešlo se nás tam tehdy kolem 20 lidí, někteří na základě náhodného zájmu, jiní s radostným záměrem vyzkoušet si na vlastní kůži tanec, o němž zatím jen četli. 

Dilys představila - dle mého názoru - taneční dílnu 5 rytmů s hlubokým pochopením pro esenci 5 rytmů. Nejenže jsme svobodně a nadšeně protančili mnoho hodin, zároveň jsme byli zásobováni mnohými výzvami: byli vedeni ke svobodnému vyjádření nejen pohybem, ale také slovy či k pohybovému ztvárnění svého příběhu daného cca 25 slovy za podpory několika dalších tanečníků. Tančili jsme celou bytostí. Dilys nás pozvala k objevování sebe sama, motivovala nás k tomu setkat se se svými slabostmi a uvědomit si své dary, posílit svou sebedůvěru. Dala do pohybu naši nejistotu, ignoranci a obavy a našla způsob, jak je proměnit v sílu, odvahu, radost, důvěru Já jsem se v ty dny, kdy jsem poprvé vstoupila do řeky svobodného tance, prostě zamilovala do 5 rytmů. 

V té době jsem měla jistý taneční background z moderního tance, a tak jsem od září 1999 zvala na spontánní tanec inspirovaný 5 rytmy další zájemce. Tyto lekce se konaly každý týden několik dalších let a postupně se vyvíjely.

Zlom přišel v okamžiku, kdy jsem navázala kontakt se zahraničím.

Do Prahy začal jezdit od roku 2003 holandský akreditovaný lektor Saryo van Lakerveld, posléze i jeho žena Mati Engwerda a občas další akreditovaní lektoři Ya’Acov a Susannah Darling Khan nebo Julie Ana Rose, vracela se

k nám Dilys Morgan Scott. Ti všichni nabízeli víkendové dílny, jejichž základem byl tanec 5 rytmů rozšířený o další osobitý rozměr, např. prvky Oshovy meditace či šamanismu, vyjádření nejen pohybem, ale také hlasem či výtvarným způsobem…

V roce 2008 jsem se stala akreditovanou lektorkou 5 rytmů a tento druh tance už žil v povědomí části veřejnosti.

Zájemci o svobodný vědomý tanec měli možnost navštěvovat mé pravidelné večerní lekce v Praze a taky prohlubovat svůj zážitek během víkendových dílen s jinými akreditovanými lektory, které už zvali do ČR další nadšení tanečníci či centra osobního rozvoje.

Možností tančit bylo v Praze více, tancem začala žít i další města jako Kladno, Brno, Olomouc, Plzeň…

Od roku 2008 se začínali v Praze objevovat akreditovaní lektoři dalších škol svobodného vědomého tance, nejdříve Movement Medicine, od roku 2015 Open Floor. 

Pohybem začali také provázet různí terapeuti, koučové a též zkušení tanečníci.

V současné době je nabídka spontánního tance pestrá ve větších městech, tančí se ovšem i lokálně, např. nově tam, kde žije např. účastník právě probíhajícího tanečního výcviku Fascinace tancem. 

 

Čeští akreditovaní lektoři různých škol (5 rytmů, Movement Medicine a Open Floor) sdružení v projektu Jeden tanec podporují vzájemnou spolupráci a společně vytvářejí příznivé podmínky pro další rozvoj svobodného vědomého tance v ČR.

bottom of page