top of page
iStock-516954166.jpg

SVOBODNÝ VĚDOMÝ TANEC

2. října 2023

"Tanec není místem, v němž ztrácíme sebe sama, ale místem, kde sebe sama nacházíme."   Gabrielle Roth

I když každý - samozřejmě po svém - chápe význam slov svobodný a vědomý, přesto toto spojení slov vyvolává otázky.
Na někoho působí nicneříkajícím příliš obecným mlhavým dojmem,
na někoho působí nesourodě, na jiného bezhraničně, někdo se obává přílišné strukturovanosti.
To je důvod, proč bych chtěla tuto charakteristiku tance, danou dvěma slovy, přiblížit či objasnit. 
Základem tohoto druhu tance je spontánní pohyb vyvěrající odněkud zevnitř z těla, kde je vlastně v pohybu vše.
Umění - díky probuzené citlivosti a prohloubené vnímavosti těla -
je tento zřetelnější pohyb zachytit, tedy uvědomit si ho a následovat ho. 

Slovo následovat - na první dojem jasné - v sobě obsahuje jisté důležité kvality. Tou zásadní je - dál naslouchat tělu, otevřít v sobě prostor tak,
aby pohyb mohl dál pokračovat, jinak řečeno: nebránit pohybu, který se dere zevnitř ven. I když se to může zdá nelogické, běžně tomuto autentickému pohybu bráníme svým dávným nastavením těla a mysli, prožíváním. Následovat není tedy tak jednoduché, jak se zdá, jsme totiž zvyklí pohyb usměrňovat, vést, dokonce se snažit, aby pohyb vypadal podle našich představ…. Mnohdy si nevšimneme, že jsme spadli do svých pohybových klišé - do tvarů, které známe. Je nám v nich bezpečně a dobře, což vede právě k útlumu pozornosti a ztrátě tvoření z přítomnosti.
Následovat znamená pokračovat v pohybu, tedy pozorovat, jak se pohyb sám o sobě rozvíjí, které části těla si vybírá, jaké tvary jejich prostřednictvím vytváří, jaký rytmus je mu právě vlastní a jak je v souladu s rytmem dechu…

Svobodný vědomý tanec tedy nezaměstnává jen naši fyzickou část těla,
ale též další úrovně - emocionální a mentální, tedy naši mysl v širokém slova smyslu, jak to vyplývá z popisu výše.
I z tohoto důvodu tanec může být označen jako jedna z meditací v pohybu. 
Neztrácet pozornost, tedy pokračovat ve vědomém pohybu - v pohybu za plné účasti své mysli - můžeme považovat za výsledek dlouhodobější taneční praxe, za kultivaci mysli a určitý druh mistrovství, které nám výrazně usnadňuje každodenní život. 

Takto popsáno to vypadá celkem složitě a náročně.

Výrazně nám tanečníkům v těchto okamžicích pomáhá uvolňování celého systému skrze hlubší pomalejší výdechy. Vědomé výdechy přinášejí uvolnění a též podporují směřování pozornosti do pohybu těla. Změnit dech je v moci každého - troufám si napsat.

Ovšem i to stejně tak vyžaduje dávku pozornosti a soustředění.

Chci zdůraznit, že je úplně běžné - a začíná tak každý, že upne někam záměrně pozornost, za pár sekund ji ztratí, po chvíli si to uvědomí, znovu se vrátí ke svému záměru a vrátí tam pozornost atd. znovu a znovu.…


Po určité době, kterou nechci ani naznačovat, neboť každý máme své tempo, nás pohyb více vtáhne a dech, pohyb a pozornost se propojí.

Pohyb se odvíjí sám, následujeme ho přirozeně, s lehkostí i radostí…. a

dalšími pocity, které tanec vynáší na povrch.

A jsme doma - v pohybu, těle, v sobě - přítomní, celistvější, více svobodní a více vědomí.


Možná byste pro popis tohoto druhu tance volili jiná slova než svobodný vědomý pohyb. To považuji za samozřejmé.

Jsem si vědoma toho, že mým záměrem je také ustálit jistý „taneční  slovník“, který by přispěl ke vzájemnému snazšímu a hladšímu porozumění.

bottom of page