top of page

“Zkušenost je hlavním architektem
našeho mozku.” Bruce Perry

Zveme vás do 5. závěrečné části
cyklu Živý proud v těle a hlase 
připraveném ve spolupráci s Terezií Palkovou.
Rozvíjíme v něm své pohybové a hlasové možnosti.
Můžete se přihlásit i jen na jednotlivé dílny, 
tj. bez předchozí zkušenosti z předešlých dílen.
 
Každá z dílen se soustředí na oblast témat spojených podobnou kvalitou a propojených
s určitou oblastí v našem těle.
Skrze uvědomění pomocí rozličných hlasových
a pohybových cvičení a následného rozvíjení
ve svobodném projevu lze dosáhnout změněného prožívání těchto témat.
To jde ruku v ruce
s překračováním komfortní zóny
a s ochotou zkoumat nové cesty
a přístupy ke svému tělu a hlasu.

Tento pětidílný cyklus dílen je dobrým základem pro připravovanou pětidenní intenzivní letní tanečně-hlasovou dílnu.

Workshop-47.jpg

Živý proud v těle a hlase 5

27. května 2023 Praha 

5. dílna přináší témata komunikace, tvořivosti, improvizace

V závěrečné části cyklu budeme čerpat z minulých setkání,

připomeneme si základy práce s dechem a budeme postupovat

od spodních tónů vzhůru až k těm hlavovým. 

Budeme se věnovat oblasti krku, který je úzkou spojnicí mezi oblastí těla,

v němž se odehrávají všechny tělesné funkce, kde jsme pevně spojeni se zemí a kde prožíváme emoce - a mezi naší hlavou -

sídlem intelektu, často přeceňovaným.

Krk je tou oblastí, kterou musí všechny naše vjemy, emoce a myšlenky projít, aby mohly být vyjádřeny, vysloveny, vyzpívány. 

Proto se budeme hodně věnovat jeho uvolňování a otevírání hlasu.

 V nastalém uvolnění se oddáme bez posuzování hravosti, která jediná nás může dovést k radosti a objevení našich skrytých tvořivých schopností.

Dalším tématem bude schopnost být tady a teď, nedržet se žádných struktur a jistot. Pustit se s důvěrou do neznáma a nechat se překvapit nekonečnou kreativitou, která v nás dřímá. 

Plně si užijeme svobodného vyjádření v závěrečné hlasově-pohybové improvizaci inspirované Terezinou živou hudbou

a vytvoříme společnou píseň.

sobota 27. května 2023 11 - 18 hod.

Top Dance Prague
dříve Taneční škola Ivy Langerové
​Štorchova 1555/5 Praha 8

1800 Kč
při včasné platbě via bank do 10. května 2023
2000 Kč
při platbě celé částky po 10. květ nebo
při platbě zálohy via bank 1000 Kč a doplatku 1000 Kč v hotovosti na místě nebo via bank

na dílny je nutné se registrovat
(po registraci obdržíte číslo účtu pro platbu)

Co s sebou:

Dostatek oblečení na tanec, v němž se cítíte dobře a hlavně pohodlně - nejlépe ve více vrstvách, uzavíratelná láhev na pití.

Tančí se většinou naboso nebo v měkkých tanečních botách.

Zde najdete odpovědi  na často kladené otázky ohledně svobodného vědomého tance, struktury lekcí a dílen, komu jsou taneční akce určeny a co vzít případně s sebou.

bottom of page