top of page

“Zkušenost je hlavním architektem
našeho mozku.” Bruce Perry

Zveme vás do 2. části
cyklu Živý proud v těle a hlase 
připraveném ve spolupráci s Terezií Palkovou.
Rozvíjíme v něm své pohybové a hlasové možnosti.
 

Každá z dílen se soustředí na oblast témat spojených podobnou kvalitou a propojených
s určitou oblastí v našem těle.
Skrze uvědomění pomocí rozličných hlasových
a pohybových cvičení a následného rozvíjení
ve svobodném projevu lze dosáhnout změněného prožívání těchto témat.
To jde ruku v ruce
s překračováním komfortní zóny
a s ochotou zkoumat nové cesty
a přístupy ke svému tělu a hlasu.

Tento pětidílný cyklus dílen je dobrým základem pro připravovanou pětidenní intenzivní letní tanečně-hlasovou dílnu.

Workshop-47.jpg

Živý proud v těle a hlase 2

12. listopadu Praha 

2. dílna přináší téma - proměny, prožitků, vztahů

V této dílně se intenzivně napojíme na element vody.

Budeme objevovat tekutost v našem těle a plynutí v pohybu.

Budeme zkoumat dynamiku, jak v hlase tak v tanci.

Stejně jako voda má nespočet podob – od těch nejjemnějších,

přes ty divoké a ničivé až po úplně zamrzlé, ostré a zraňující –

tak i my můžeme všechny tyto polohy zažívat a vyjádřit.

Všechny tyto polohy budeme v pohybu i v hlase zkoumat v hravosti a radosti, které nám přinesou rozšíření našeho pole vnímání nás samých

i možností sebevyjádření.

Napojíme se na své pocity, které jsou často potlačovány,

a necháme je svobodně plynout.

Napojíme se ale také na to, co bude kolem nás, a na sebe navzájem,

a budeme si tak vzájemným zrcadlem a inspirací.

Naučíme se rozšířit svůj hlas, budeme pracovat opět s dechem a používáním souhlásek a samohlásek, a vytvoříme společně jedinečnou píseň.

Další dílny jsou plánovány na:

začátek února (datum bude upřesněno): jasnost, sebevědomí, autorita

začátek dubna (datum bude upřesněno): láska, přijetí, odevzdání

polovičku května (datum bude upřesněno): celistvost, tvořivost, improvizace

sobota 12. listopadu 2022 11 - 18 hod.

Top Dance Prague
dříve Taneční škola Ivy Langerové
​Štorchova 1555/5 Praha 8, sál 2

1800 Kč
při včasné platbě via bank do 1. listopadu 2022
2000 Kč
při platbě celé částky po 1. 11. nebo
při platbě zálohy via bank 1000 Kč a doplatku 1000 Kč v hotovosti na místě nebo via bank

na dílny je nutné se registrovat
(po registraci obdržíte číslo účtu pro platbu)

Co s sebou:

Dostatek oblečení na tanec, v němž se cítíte dobře a hlavně pohodlně - nejlépe ve více vrstvách, uzavíratelná láhev na pití.

Tančí se většinou naboso nebo v měkkých tanečních botách.

Zde najdete odpovědi  na často kladené otázky ohledně svobodného vědomého tance, struktury lekcí a dílen, komu jsou taneční akce určeny a co vzít případně s sebou.

bottom of page