Stacey Butcher žije v Kalifornii.

Je akreditovanou lektorkou

Open Floor a 5 rytmů.

Léta praktikuje Somatic Experiencing® a reiki

(jako Master učitelka).

 Stacey se věnuje různým metodám léčení už více než 20 let.

Studovala s léčiteli a učiteli z  celého světa. 

Z jejího učení sálá vášeň, hluboké bytí

v přítomnosti a humor.

Je inspirativní facilitátorkou, která dokáže vytvořit prostor pro transformaci. 

Více o Stacey a jejích dílnách najdete v angličtině

na www.stacey.butcher.com