VÍCE O DÍLNĚ SETKÁNÍ

A JEJÍ LEKTORCE SIETSKE (NL)

Ahoj! Do České republiky přijíždíš poprvé, mohla by ses nám nějak stručně představit?
Co děláš profesně, s čím k nám přijíždíš,

co tě v životě nejvíc naplňuje a nabíjí? 

Zdravím vás. Jmenuji se Sietske Venema,

žiju v Holandsku a je mi 62 let.

Od roku 1998 jsem lektorkou tance. Jsem akreditovaná lektorka 5R a Open Floor a taky mám speciální výcvik pro vedení dílny Setkání - Encounter Fundamentals.  Přivážím právě tuto specifickou taneční dílnu a obecně pohyb jako tvořivou cestu růstu a rozvoje. A co mě v životě nejvíc naplňuje a nabíjí? Můj život!  

Tentokrát k nám přijíždíš s taneční dílnou

s mnohoznačným názvem Setkání -

Encounter Fundamentals.

Mohla bys nám říct trochu víc o dílně? Co bude hlavním tématem, jak bude probíhat

a pro koho je určena? 

Pokaždé se mě organizátoři ptají, o čem je dílna Setkání (Encounter Fundamentals), v čem je tak specifická a jaký vztah k ní mám. 

Pokouším se na to vždy znovu a znovu 

poctivě odpovědět. 

Začnu trochu zeširoka: 

Když jsem před lety vyslyšela volání a následovala svou vášeň pro psychoterapii, stala jsem se terapeutkou a zároveň učitelkou

vědomého tance. Mám ráda ten tvořivý alchymický proces, když provázím tanečníky, aby se propojili skrze vědomý pohyb s moudrostí těla. Pomáhají mi k tomu poznatky vycházející

z psychoterapie zaměřené na tělo.

Při svém stylu učení nabízím tanečníkům

 objevování. Tento přístup poskytuje cestu k 

tomu, abychom se propojili se svou vnitřní

 zkušeností, uměli ji projevit a spřátelit se s ní. Když jsme si vědomi významu spojení se 

svým nitrem, můžeme “objevovat” nové kroky, 

nalézat nové odpovědi a jinak - nově vědomě 

reagovat na vše, s čím se setkáme. 

To je důvod, proč  “přináším” Setkání - dílnu vytvořenou Andreou Juhan - jednou ze zakladatelek školy Open Floor. Jde o tvořivý dynamický skupinový proces zanořující se do jemné a mocné individuální cesty

v proměnlivé krajině lidské zkušenosti. 

Připojte se k nám, 

jestli vás v bezpečném prostředí zajímá: 

 • objevování svých niterných myšlenek, pocitů, přesvědčení 

 • pohled na různé části sebe sama 

 • schopnost dávat a přijímat podporu 

 • jak naše činy ovlivňují druhé a činy druhých ovlivňují nás 

 • umění pozorovat jeden druhého 

 • objevování nových informací 

 • pochopení všeobecné lidské podstaty 

 

Tato dílna nabízí experimentální proces učení, 

pohybu, cvičení a úvod do procesu “setkávání”. 

Jde o pečlivě strukturovaný rituál všímavosti (bdělé pozornosti) a mocné praxe soucítění.

Jde o kombinaci individuální mini-terapie a sousledně probíhajícího intenzivního skupinového procesu v rámci tance a pohybu. 

Co můžeme konkrétně očekávat?  

Tato výjimečně tvořivá dílna otevře magickou říši setkání se sebou - se svou spontaneitou, tvořivou představivostí a podpoří bytí v přítomnosti tím, že aktivuje procesy “tady a teď. Rozproudí vaši hravost, zvídavost. a probudí duši. Účastníci dílny mohou rozvinout své pohybové schopnosti a naučí se novým technikám.

Základními stavebními kameny “procesu setkání” je:

 • jeden sólista - tanečník (tanečnice), který má pozornost všech a pohybuje se před celou skupinou,

 • dále tanečníci, kteří ho podporují

 • skupina nezaujatých svědků

 • tzv. zóna okna 

 • lektor - průvodce a jeho asistenti, kteří provázejí nejen sólistu, ale také celou skupinu

Členové skupiny si mohou vybrat a zažít různé role na základě své svobodné volby.  

Co je smyslem takového procesu?  

Smyslem procesu je vytvořit tanečníkům takové prostředí, které umožní pochopit lépe sebe sama. Mnohokrát jsou lidé překvapeni emocemi, které pociťují, vhledem, který získali, i silou této metody. Ta napomáhá tomu, aby se účastníci mohli potkat se sebou v rozpoložení, v jakém právě teď jsou, a aby se dotkli a rozvíjeli to nejlepší, co v nich je. 

Přirozeným výsledkem tohoto procesu je prožitek hlubokého setkání se sebou, ostatními 

a také přijetí nás samých ostatními. 

Děkuji za rozhovor. Měla bys nakonec nějaký vzkaz všem zájemcům o spontánní tanec, kteří třeba váhají, zda-li to pro ně je? 

Zaujalo-li vás něco, prostě to přijďte prozkoumat. Jste vítáni.  

Jestliže máte ještě nějaké otázky

nebo potřebujete další informace,

neváhejte mě kontaktovat

na sietske@dansjeleven.nl