top of page

V TANCI HRAVÉM I DRAVÉM

Praha 19. března 2020

Vzhledem k aktuální ohrožující situaci vzniklé šířením viru Covid-19

budou lekce vedeny on line.

Více informací uveřejním později.

Svobodný vědomý tanec je

za běžných okolností příležitostí

pro všechny příznivce spontánního pohybu

 - bez ohledu na dosavadní taneční zkušenost - 

k dobrodružnému zkoumání, zvídavému objevování a tanečnímu experimentování

v krajinách těla v pohybu,

který sleduje určitý záměr či téma.

Výchozím místem

je důvěra ve vrozený přirozený pohyb

a vůle ho vědomě následovat a zkoumat

v jeho nekonečné variabilitě forem a rytmů.


Smyslem zkoumání

je zvědomování stavu v nás - takového,

jaký právě je, jeho přijetí, procházení jím

s důvěrou ve smysluplnost procesu a proměn.

Zde najdete odpovědi  na často kladené otázky

ohledně struktury lekce, komu jsou lekce určeny 

a co vzít případně s sebou.

Od 16. ledna ve čtvrtek 19 - 21,15 hod. 

on line zdarma

Od 6. února 2020 provází každý 1. čtvrtek v měsíci

moje kolegyně Oli Makovecká.

Vítán je každý zájemce o svobodný vědomý pohyb, předchozí taneční zkušenost není nutná,

Lekce je otevřená pro všechny zájemce,
není třeba si místo rezervovat.

bottom of page