Úhly pohledu

Bratislava 1. února 2020

Výchozím místem

je důvěra ve vrozený přirozený pohyb

a ochota ho vědomě následovat a zkoumat

v jeho přirozené dynamice "vln".

Smyslem pozorování je uvědomování si toho,

jak se právě máme a jak to umíme vyjádřit... 

teď tancem....

Právě pohyb je klíčem k proměnám - k procesům uvolnění, přijetí, doplnění či posílení,

které přinášejí nové úhly pohledu.

Zde najdete odpovědi  na často kladené otázky

ohledně struktury lekce, komu jsou lekce určeny 

a co vzít případně s sebou.

 sobota 1. února 2020, 10,30 - 13,30 hod. 

 DANCEHOUSE, Stromová 16, Bratislava, Kramáre

​18 €, popř. 15 € (studenti aj.)

Vítán je každý zájemce o svobodný vědomý pohyb, předchozí taneční zkušenost není nutná,

Lekce je otevřená pro všechny zájemce,
není třeba si místo rezervovat.