Tanec in natura

Půlhodinové ranní procitání skrz pohyb v napojení na přírodu. Naslouchání sobě - svým náladám či proudu energie… Postupné probouzení smyslů a jejich otevírání vibracím okolního přírodního prostředí a skrze ladění na jednotlivé živly. 

Pohyb sjednocující vnímání uvnitř a venku.
Pohyb třeba nečekaně pomalý, pohyb překvapivě prostý a jasný.
Hudbou je náš dech, tep krve, ozvěny nálad, zpěv ptáků, zurčení potoka i ševelení větru…
První část je slovně - hlavně obrazně - vedená a bude směřovat k uzemnění a setkání s dalšími živly v sobě - vzduchem, vodou a ohněm.
Druhá část dává plný prostor k vlastnímu prožívání a zkoumání.

Nabídka je nad rámec programu,
pro ty, kdož chtějí vyzkoušet
tanec inspirovaný vlastními zdroji.
Pohybovat se budeme na louce centra i za lehce nepříznivého povětří (chlad, jemný déšť),
přivezte si proto s sebou odpovídající oblečení.
V nejhorším případě se přesuneme do sálu.
Sraz před hlavním vchodem budovy.
Podmínkou je včasný příchod.
Je možné se zúčastnit jen jednou nebo prohlubovat svou zkušenost vícekrát.
Tanec in natura se bude konat každé jitro
od pátku do neděle 7:30 - 8 hod.