SMĚLE V TĚLE

Český Krumlov 18. května

Tato taneční dílna je zaměřena na posílení schopnosti být v těle a rozvoj pohybových dovedností, které tento proces podporují.  

Být v těle je základ vědomého tance a má mnoho podob - např. uvolnění se v těle s jeho aktuálními prožitky: náladami, pocity, vjemy, myšlenkami, představami. 

To podporuje naši schopnost být v přítomném okamžiku ve své celistvosti a jednotě, se svými pocity, myšlenkami, v harmonii fyzického těla, srdce, mysli a duše a taky se svou podstatou - 

spokojeností, radostí, důvěrou......

Dílna Směle v těle rozvíjí přirozené sebe-vědomí a sebehodnotu.

Krok za krokem tak v tanci budujeme opěrné body pro naplňující prožitek "být doma" ve svém těle.

sobota 18. května 2019

11 - 18 hod.

(s hodinovou pauzou na oběd mezi 14 - 15 hod.)

zkušebna městského divadla, Horní brána 2 

Český Krumlov

1100 Kč 

při platbě via bank do 1. 5. 2019 

1300 Kč

při platbě via bank po 1. 5. 2019

1400

Kč při platbě v hotovosti na místě

číslo účtu obdržíte po přihlášení

přihlásit se

kontakt a informace: Olga Makovecká  777299501, info@svobodnytanec.cz

Vítán je každý zájemce o svobodný vědomý pohyb, předchozí taneční zkušenost není potřebná,

S sebou si vezměte pohodlný oděv na tanec, uzavíratelnou lahev s pitím.

Zde najdete odpovědi  na často kladené otázky ohledně svobodného vědomého tance, struktury lekcí a dílen, komu jsou taneční akce určeny 

a co vzít případně s sebou.