PUKAJÍCÍ LEDY ONLINE

18. - 19.. dubna 2020

"Do you have the discipline to be a free spirit?" (G. Roth)

Taneční dílna - zkoumající prostor spojující svobodu a kázeň -

zároveň chce rozvíjet kvality samostatnosti, důvěry, odpovědnosti.

 

Vnímám, jak název a téma jsou aktuální nyní víc než před rokem, kdy jsme dílnu začaly s Ivetou Evelínkou připravovat.

Dobu, kterou procházíme, jsme si neuměli představit…
Všichni vnímáme přicházející změnu. Dosud jsme mohli umění odevzdat se jen lehce trénovat. Nyní jsme ztrátě kontroly vystaveni.
Kolik strachu, hněvu, odporu či naděje, důvěry a tvořivosti to v nás vyvolá, zásadně poznamená náš další čas.
Změna je nutná, začněme s ní u sebe. 

 • Zvu vás k dialogu se sebou v tanci a také při tvorbě koláže,

k objevování a projevení svých letitých sklonů. 

 • Zvu vás k prožitku sebe sama,, jak se neznáme.  

 • Zvu vás k vykročení na cestu změny, na níž prohloubené a rozšířené vědomí těla tento proces ukotvují. Tanec je změna, která se děje v těle, nemusíme ji hned zaznamenat nebo jí rozumět, může být nepatrná, je ovšem příspěvkem našeho re-startu. 

Z technického hlediska potřebujete:

 • počítač  - či jeho alternativu, včetně telefonu - s kamerou a zabudovanými reproduktory pro přenos obrazu a zvuku. Přenos se děje na základě platformy Zoom.

 • Kvalitu ovlivňuje stabilní internetové připojení.

 • Kvalitu zvuku zlepšíte připojením počítače k reprobednám.

 • Doma si vytvořte dle svých možností nerušený a dostatečný prostor pro pohyb. Jednoduchá dekorace vám pomůže proměnit všednodenní prostor ve sváteční či posvátný.

Pro tvorbu dvou koláží potřebujete:

 • dvě čtvrtky či tvrdší papíry A6,

 • různé časopisy, jejichž obrazový materiál a tématika vás přitahují

 • nůžky, lepidlo, pár pastelek,

 • papíry nebo sešit na psaní, oblíbené psací potřeby.

Časový harmonogram:

sobota a neděle 10 - 12,15 a 15 - 17,15

Dílna je koncipovaným celkem,

je nanejvýš prospěšné účastnit se každé části.

 

Dobrovolný příspěvek 700 - 1300+ Kč. 

Pokud je finanční příspěvek nad vaše aktuální možnosti,
kontaktujte organizátorku Ivetu Evelínu.

Na dílnu je nutné se přihlásit.

Po přihlášení vám zašleme číslo účtu a před akcí odkaz s přístupovými údaji pro připojení.

 

organizace a další informace Iveta Evelína

iveta.pravda@seznam.cz, 728 454 111

Vítán je každý zájemce o svobodný vědomý pohyb, předchozí taneční zkušenost není nutná,

A proč vlastně tančit? 
Odpovědi přicházejí až s tancem...

 • Tanec je aktuální prožitek stejně tak jako nástroj, který se učíme krok za krokem mistrovsky používat, neboť mění kvalitu našeho života a světa kolem.

 • Tanec je okamžitá uvolňující radost z pohybu stejně jako cesta bez konce, na níž zažíváme “horké chvilky”, nevinné procházky i náročné tripy.

 • Tanec je hra tělesných tvarů, opojení rytmem stejně jako prudká změna nálady nebo  nezapomenutelný vhled či transcendentní zážitek. 

 • Tanec je také roj myšlenek i vnitřní vyrovnanost, klid a mír. 

 • Tanec je mé zviditelnění stejně jako rozpuštění v okamžiku napojení na pohyb vesmíru.