POZNEJ, SETKEJ SE A ROZPOHYBUJ SE
SE SVÝM VNITŘNÍM ZVÍŘETEM

Praha 24. února 2017

Půjdeme do hluboké představivosti

a zavoláme tam svého zvířecího průvodce. Když se otevřeme a umožníme si poznat se

s tímto vnitřním zvířetem, zažijeme jaké to
je komunikovat, cítit a být v živém kontaktu

s touto dimenzí, která nás spojuje s pradávnou moudrostí. Pokud nám zvíře dovolí s ním splynout, zažijeme svět skrze jeho smysly

a pocity. Ukáže nám, co je v nás připraveno růst

a jak se na tom procesu můžeme aktivně podílet.

Možná je to emoce, která už dlouho čeká na to, abychom ji plně vnímali a cítili, možná je to naše vnitřní dítě zaseknuté v minulosti nebo to může být ztracená vize – sen našeho života, který nám zvíře připomene a vrátí do života. Každopádně nás potká právě tam, kde jsme v tomto momentě a ukáže nám, co je pro vás teď na naší cestě důležité.

Budeme pracovat jak v leže (hluboká představivost – Deep Imagery) tak v pohybu, abychom podpořili hlubší energetický proces. Vedený pohyb prohřeje tělo, probudí všechny jeho úrovně a začne je sjednocovat – tak připraví naše tělo na cestu do naší představivosti. Pohyb může také podpořit náš proces během samotné cesty se zvířetem. Na závěr to vše necháme skrze pohyb usadit a prostě jen spočineme.

pátek 24. února 2017, 14.00 - 19.00 hod.

 

Druna, Trojická 10, Praha 2
 

Na dílnu je nutné se přihlásit
via mail: marketa.krausova@gmail.com

 

1200 Kč
 

Dílna je vedená v angličtině
a případně (dle potřeb účastníků) tlumočena

do češtiny.