top of page

OTISKY

Haluzice 2. - 5. srpna 2018

Intenzivní taneční dílna svobodného vědomého tance určená všem, kdož jdou životem s otázkami v patách a důvěřují odpovědím. Ty přicházejí

z vlastních zdrojů, k nimž tanec otevírá přístup. 

Haluzické přírodní a harmonické prostředí iniciuje kladení otázek - úplně prostých, zcela praktických či existenciálně hlubokých.. 

Náš život má svou viditelnou podobu, jejíž tvář ji vtiskuje neviditelný vnitřní svět. 

Oč neviditelný a neuchopitelný, o to mocnější. Určujícím způsobem se vpisuje do kvality našeho běžného života. 

Tanec nám umožňuje svůj vnitřní svět poznávat

 a důvěřovat jeho proměnám.

Ať chceme, či nikoliv, dáme-li se do pohybu, dají se do pohybu naše vnitřní obsahy. Dáme-li si do vědomého pohybu, náš tanec se stane meditací - prožitkem sjednocujícím naši pozemskou a božskou přirozenost,  hlubokým vhledem do vesmírného mysteria, zážitkem radostné živosti laskavého a soucitného srdce a moudrosti a klidu mysli usazené v těle.

Zvu vás na tuto cestu v žáru i záři tance, která má nepočítaně jedinečných podob, a přitom je společná nám všem.

 čtvrtek 2. srpna 18 hod.- neděle 5. srpna 16 hod.  

Spolek pro osobní rozvoj v Haluzicích u Kyjova  Haluzice 131
 

Cena pobytu zahrnuje ubytování ve společné místnosti na pohodlné matraci, popř. ve vlastním stanu, vegetariánskou plnou penzi z místní biozahrady, nápoje a kurzovné.

5 550 Kč-platba celé částky via bank do 1.6. 

5 750 Kč-platba celé částky via bank od 1.6.-1.7.

5 950 Kč-platba celé částky via bank po 1.7. 

Možnost individuálních slev.

Na dílnu je nutné se přihlásit přes www.haluzice.cz, odkud získáte i případné další informace.

S sebou:

spacák, dostatek oblečení pro pohyb venku a pro tanec, ve kterém se cítíte dobře a hlavně pohodlně, láhev s pitím. 
Tančí se většinou naboso nebo v měkkých tanečních botách.

bottom of page