o dílně What a shame!

s  Cathy Ryan

Cathy studovala a učila se u Gabrielle Roth, tvůrkyně meditace v pohybu a mapy 5 rytmů a vyučovala tuto praxi 16 let.
Je jednou se spoluzakladatelek Open Floor. 
V současnosti vede dílny v Evropě a Velké Británii.

Jeden z ohlasů na Cathyinu lektorskou praxi: 
Síla Cathy jako učitelky je v její schopnosti být plně přítomná, kde se nachází, a autenticky reagovat na cokoliv od kohokoliv, kdo je s ní v sále.
Vytváří svěží atmosféru bez hodnocení a sentimentality, ve které lidé mohou objevovat sami sebe, druhé a šťavnatost světa kolem.

Suzy Wilson, Artistic Director of Clod Ensemble www.clodensemble.com 

Rozhovor s Cathy a nadcházející dílně

What a shame!:

 

Je to poprvé, kdy vedeš dílnu ve východní Evropě? Očekáváš nějaké rozdíly oproti svým zkušenostem ze západní Evropy? 

Je to poprvé, kdy učím v České republice. Předtím jsem vedla několikrát dílny v Polsku, jednou v Budapešti, Moskvě a Petrohradu.
Často učím v Řecku a aktuálně také mimo Evropu v Izraeli.
Všechna tato místa jsou východně od Irska, odkud pocházím. Všechny krajiny a země vnímám v kontextu jejich historického vývoje -
s jejich sny a ideály, filmy a knihami, v jejich členitosti i zkratce, kráse a bohatství tvořivosti zrozené z žalu, hněvu a snů.
Nemám žádná velká očekávání,
přicházím se zvídavosti a chutí naslouchat.

Název dílny zůstal nepřeložen, protože

v angličtině spojuje dvě významové roviny. Můžeš o titulu a popř. obsahu dílny říct něco více?

V angličtině se používá fráze What a shame! běžně k vyjádření významu Jaká škoda! nebo
v americké angličtině k zdvořilému vyjádření jistého zklamání z toho,

že se něco skutečně nepovedlo.  

Já jsem si v názvu What a shame! trochu pohrála s významem v tom smyslu, že je škoda, když jsme sevřeni jedovatostí hanby.
Tato dílna zkoumá sílu vlastního pocitu, že je
s námi něco v nepořádku,
a také iluzi podstaty tohoto konceptu.
Tato domnělá představa o nás samých může zablokovat naši životní sílu
a také to ostatní dobré v nás...
Vlastně ta dílna je o radosti...

Chceš ještě něco vzkázat českým tanečníkům, kteří tě zatím nepoznali?

Jen že se těším takovým zvláštním vzrušujícím způsobem....

Více o Cathy a jejích dílnách najdete na http://www.humans-being.co.uk/