LIBIDO FUNDAMENTALS

Praha  12.  - 14. května 2017

Naše plodivá sexuální energie - naše libido - je esenciální částí našeho přirozeného vyjádření, někdy komplikovaného, jindy extatického, někdy postrádaného, jindy zatíženého zkušenostmi

z minula.
Tato energie v nás a mezi námi ústí

do tance touhy po svobodě.

Libido představuje životní sílu, místo zrodu kreativity, vitality a všudypřítomné živosti. Rozšiřuje tedy prvotní dojem, že se jedná o dílnu s tematikou sexuality.  

Během této dílny prozkoumáme, jak vnímáme ztělesnění sexuality, když využíváme transformační sílu svobodného vědomého tance jako nástroje pro celkové probuzení a proměnu.

Protože sexuální energie je vnímána často podprahově, je ignorována nebo vyjadřována nevědomky, zkoumání tohoto teritoria často vede
k intenzivním osvobozujícím intimním a vůbec mocným prožitkům.

Odměnou za výzvy a risk na této cestě je odpovídající prožitek čisté radosti, krásy a znovu nalezených hodnot.

pátek - neděle 12. - 14. května 2017
pátek 20 - 22,30 (registrace od 19,15)
sobota 11 - 18 

neděle 9,30 - 16,30

Bílý sál STUDIA CONTEMPORARY.CZ

1. patro Národního domu na Vinohradech
 nám. Míru 9 Praha 2

 3 800 Kč 

Číslo účtu obdržíte po přihlášení.

Na hodinovou polední pauzu si můžete
do 10.5. objednat vyvážené obědové menu

z kvalitních potravin: vegetariánské za 150 Kč a veganské či bezlepkové za 160 Kč.

via smartcuisinecz@gmail.com

organizace a další informace:

Vjerka: 608 805 691 a Margitka: 608 068 557

svobodnytanec.ol@email.cz

PŘIHLÁŠKA: