top of page

“Zkušenost
je hlavním architektem našeho mozku.”   
Bruce Perry

 
Záměrem letošní hlasově-taneční dílny
je objevení a otevření se plnému potenciálu, rozpoznání a rozpouštění bloků,
které jej brzdí v plném projevu.

Výsledkem bude pocit celistvosti, naplnění, přijetí sebe sama a především pocit radosti a svobody
z možnosti tvořivě se projevit.

A těmi hlavními a jedinečnými nástroji,
které máme vždy k dispozici,
nám budou tanec a zpěv.


Dílna vznikla na základě dlouhodobé spolupráce s Terezií Palkovou - multiinstrumentalistkou, zpěvačkou, autorkou písní, tanečnicí, lektorkou.

iStock-530440076.jpg

Letní jiskřivý proud v těle a hlase

1. - 6. července  2024 Rataje nad Sázavou 

Tanec

Opakované setkávání v tanci v rámci 6denní dílny otevírá prostor

k hlubokému spojení s tělem, se vším, co je v něm obsaženo - nejen na vědomé úrovni. A protože v těle - stejně jako ve vesmíru - je vše pohybu, tanec otevírá prostor k proměně - již si přejeme, stejně tak k proměnám,

jež zatím nepronikly do našeho vědomí. Tyto pochody v naší vnitřní krajině se dějí jakoby samy - bez našeho úsilí podníceny vrozenými osvobozujícími a hojivými regulačními mechanismy těla i setkáváním s ostatními tanečníky. Jejich otevřenost a důvěra tančit vše právě přítomné je někdy balzámem

i inspirací, jindy iritujícím spouštěcím mechanismem.

Ve výsledku tyto podněty zvenku kultivují naši schopnost procházet nejrůznějšími situacemi v plné přítomnosti, otevřenosti a nezávislosti

s důvěrou ve zpevnění své jedinečnosti, v láskyplném a soucitném  poznávání sebe sama a svého ryzího lidství.

Přirozeně pak tělo směřuje k stabilitě, součinnosti v rámci celku, vyváženosti nejen na somatické, též na jemné energetické úrovni.

To postupně vnáší do všednodennosti prožitky vpravdě jedinečných lidských kvalit - lásky, soucítění, radosti, které činí náš život se vší samozřejmostí naplněným a smysluplným.

 

Hlas

Pocit radosti a svobody pramení z čirého odevzdání se. Strach, stud a naše přesvědčení, která často nesouvisí s realitou, jsou těmi největšími brzdami, které nám v projevu brání.

Ale my jim nebudeme věnovat mnoho pozornosti. Protože cesta je

v hravém objevování nových možností, v radosti z drobných úspěchů

a v překročení své „staré“ osobnosti. 

Terezie vás krok za krokem provede tímto procesem uvolňování, rozpouštění a objevování, skrze drobná cvičení, společný zpěv, improvizaci. Vyzkoušíte si tak, co je vám nejbližší,

a to pak budete ve své individuální práci rozvíjet.

Součástí dílny jsou společné improvizace s Tereziiným instrumentálním  doprovodem, kdy se ve společném energetickém poli

společná síla prožitku násobí.

 

Co si z dílny odnesete:

  • schopnost prohloubit dech a vědomě ho používat při tanečním a hlasovém projevu

  • objevení a rozšíření svých pohybových a hlasových možností

  • probuzení, upevnění rytmického cítění

  • zážitek ze společného tance, zvučení a zpěvu

  • zážitek ze společné improvizace na živou hudbu

  • radost ze svobodného tanečního a hlasového projevu

  • probuzení, oživení své kreativity

  • návrat k hravosti

  • vlastní píseň

pondělí 1. 7. 2024 (18 hod.) - sobota 6. 7. (15 hod.)

Rataje nad Sázavou
dílna probíhá sále na zámku
 
6300 Kč
zvýhodněné kurzovné při včasné platbě celé částky via bank do 1. června 2024
7000 Kč
při platbě celé částky po 1. červnu nebo
při platbě zálohy via bank 4000 Kč
a doplatku 3000 Kč v hotovosti na místě
Nabízíme možnost individuálních slev
(matky na mateřské, studenti, senioři 60+....) 
Číslo účtu obdržíte po přihlášení, viz níže.

ubytování 600 Kč/os/den, 3000 Kč za pobyt
stravování 500 kč/os/den, 2500 kč za pobyt
plná pestrá a chutná vegetariánská i veganská forma
platba 5 500 Kč na místě v hotovosti

Počet účastníků je omezen.

Na dílnu je nutné se registrovat
(po registraci obdržíte číslo účtu pro platbu)

případné další informace poskytne organizátorka: Ola, olerchova@gmail.com, 777 749 284

Co s sebou:

Dostatek oblečení na tanec, v němž se cítíte dobře a hlavně pohodlně - nejlépe ve více vrstvách, uzavíratelná láhev na pití.

Tančí se většinou naboso nebo v měkkých tanečních botách.

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky ohledně svobodného vědomého tance, struktury lekcí a dílen, komu jsou taneční akce určeny a co vzít případně s sebou.

bottom of page