top of page

KOŘENY A KŘÍDLA

Pardubice 23. září 2017

S uvědoměním svých kořenů máme v ruce nástroje, jak se zklidňovat, stabilizovat, a zároveň máme pevný bod, z něhož můžeme růst a rozvíjet se - a to na všech úrovních - fyzické, emocionální, mentální a na úrovni své jedinečné esence či duše. Mít kořeny či být uzemněni - představuje širokou škálu prožitků

jak v tanci, tak v životě.

 S upevněním svých kořenů před námi vyvstává široký prostor ke zkoumání a rozvíjení své otevřenosti, tvořivosti a k mnoha proměnám. Růst či vyvíjet se v souladu s přítomným okamžikem je samo o sobě pohybem - proudem prožitků, které se vynořují, formují, projasňují a posléze slábnou a mizí. Jen tehdy, když dovedeme plynout v proudu formování a rozpouštění, vzniku a zániku, máme přirozenou lehkost, která nás pozvedá a umožní

létat duši, srdci, mysli, aniž bychom opustili svou pozemskou realitu

- žijeme svá přání, své sny a vize, své dary.

Smyslem nepředvídatelného a neuchopitelného tance je vědomě objevovat a zkoumat, pozorovat svůj tanec, vidět ho, naslouchat  tělu a vnímat ho - v hloubkách a celistvosti.

Pohyb je otevření, pohyb je uvolnění, pohyb je oživení, pohyb je proměna, pohyb je léčení. Tuto možnost i moc rozpohybovat tělo držíme ve svých rukách jen my sami tanečníci....

sobota 23. září 11 - 18 hod. 
(s hodinovou přestávkou na oběd)

T.J. Sokol Pardubice I, Jiráskova 29, Pardubice 

1100 Kč při platbě bank. převodem do 1.9. 2017

1300 Kč při platbě bank. převodem po 1.9. 2017

1400 Kč v hotovosti na místě

číslo účtu obdržíte po přihlášení

organizace a další informace:

Jana, korenyakridla@seznam.cz  nebo na FB

PŘIHLÁŠKA:

bottom of page