KDO MÁ TĚLO, JE TANEČNÍK

Malá Skála 18. března 2017

Celý vesmír je v pohybu, jen my lidé této překotné doby jsme schopni se na určité úrovni či v nějakém okamžiku zastavit, "zaseknout" -někdy na zbytek života. 
Přitom tanec je starý jak lidstvo samo.
Skrze tanec dovedeme vyjádřit to, co neumíme říct slovy, v tanci se umíme propojit s tím, co nás přesahuje a naplňuje, co možná nevědomky hledáme.
Tanec je radost a oslava.
 V tanci je možné zažít očistu a uvolnění skrze prolitý pot či slzy.
Tanec přináší netušené proměny i nezapomenutelné vhledy.
 

Těším se na vás, tanečníci, z malebného místa Českého ráje, kudy často projíždím. 

Naše první kroky budou směřovat k posílení našich kořenů, které vnesou do tance uvolnění a hlubší spojení s tělem - na různých úrovních.

Postupně si uvědomíme, že být v pohybu je přirozené a samozřejmé. 
Stačí naslouchat tělu a tancem vyjádřit pohyb uvnitř nás - proud vjemů, pocitů, myšlenek, obrazů...
...a zůstat v něm bdělí, přítomní, vědomí. 

Vítáni jsou všichni bez ohledu na taneční zkušenost, výšku, váhu či věk těla a jeho dispozice či indispozice.

sobota 18. března 11 – 18 hod. 
(cca s hodinovou přestávkou na oběd)

sokolovna Malá Skála


1100 Kč při platbě celé částky via bank do 15.2. 
1300 Kč při platbě celé částky či 50% zálohy do 15.3.2017
1400 Kč při pozdější platbě a v hotovosti na místě

číslo účtu: 670100-2210201416/6210 (VS 1803)
do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka

 další informace: Lada
 603 457 133, ladicka@email.cz

PŘIHLÁŠKA: