top of page

"KDO MÁ TĚLO, JE TANEČNÍK."

Haluzice 12.-14. dubna 2019

Záměrem dílny je rozvinout přirozené fyzické pohybové dovednosti účastníků

a prohloubit vztah k tělu.

Pohybovat se je naše přirozenost, neboť jsme pohybem samým.

Pohyb dechu se zobrazuje viditelně.

Mnohé pochody - nejen na mikroúrovni, ale třeba v oblasti emoční či mentální - nejsou zjevné,

ač mají svou dynamiku.

Hluboký kontakt s tělem přináší uvolnění, osvobozování a zároveň doplňování potřebných individuálních kvalit převážně z vlastních zdrojů. 

Smyslem svobodného vědomého tance je naslouchat pohybu uvnitř a osvojit si schopnost ho nechat plynout a projevit navenek.

Pro vyjadřování podnětů zevnitř i zvenku je tanec skvělý nástroj.

Ukazuje nám, jak plyneme v souladu se sebou a okolím v nejširším slova smyslu a zároveň nám pomáhá zprůchodnit místa, kde jsme se zastavili.

 Zároveň si můžeme uvědomit dokonalost a moudrost těla a důvěřovat tomu, jak nás vede tancem k intenzivním prožitkům, jejichž vlastností je neustálá proměna, směřující k naplňujícímu prožitku vlastní podstaty.

 Myslím tím např. sjednocení v sobě a se světem, prostou radost

z přítomného bytí, laskavost vůči sobě i druhým, vyrovnanost…..

Víkend zároveň poskytne dostatek prostoru pro integraci prožitků

získaných v tanci v přirozeném prostředí haluzického centra.

pátek 12. 4. (17 hod.) - neděle 14. 4. (16 hod.) 

Spolek pro osobní rozvoj Haluzice

5100 Kč

kurzovné, ubytování, stravování

při platbě na účet celé částky nebo 50% zálohy 

přihlášky, platební údaje a další informace

via mail rezervace@haluzice.cz

Vítán je každý zájemce o svobodný vědomý pohyb, předchozí taneční zkušenost není potřebná.

S sebou si vezměte pohodlný oděv na tanec, uzavíratelnou lahev s pitím, spacák.

Zde najdete odpovědi  na často kladené otázky ohledně svobodného vědomého tance, struktury lekcí a dílen, komu jsou taneční akce určeny 

a co vzít případně s sebou.

bottom of page