pravidelné večery4.jpg

Tanec krajinami těla

28. června 2022  Místo tance Petřiny 

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic.
Jestliže se pokusíte porozumět sobě,
pochopíte celý vesmír.“
Buddha

Pozvání do pohybu inspirovaného hudbou má dalekosáhlý význam.
Zasahuje nás na různých úrovních - nejen fyzické, na níž může přinést blahodárný pocit uvolnění, pružnosti, vitality.
Také příznivě mění naši náladu
a otevírá nové perspektivy....

Jste zváni do svobodného pohybu a zastavení,

do pohybu ve svém tempu, do pohybu na zemi, v sedu či stoji, 

do pohybu pomalého i dynamického, nepatrného či vířícího prostorem.  

Jste zváni k vyjádření sebe sama skrze fyzické tvary svého těla. 

Jste zváni k poznávání a zážitku sebe sama skrze svobodný vědomý tanec. 

Jste zváni k zážitku proměny a plynutí.

Tanec je výrazem moudrosti těla, obnovuje naše přirozené schopnosti

a napojuje nás na vlastní jedinečné zdroje.

Nepotřebujete žádnou předchozí taneční zkušenost,

vítáni jste všichni se svými dispozicemi i indispozicemi.

A tak vstupte, jiné cesty není než skrze vlastní prožitek.

každé úterý 19,15 - 21,15 hod.
(do 28. června 2022)

28. června provází Raduca (Open Floor)

Místo tance Na Petřinách 82
(3 min. od stanice metra A Petřiny)

vstupné 300 Kč v hotovosti na místě
bez přihlášení.

V šatně jsou k dispozici uzamykatelné skříňky
na minci 10 Kč.

Pro tanec je vhodný volný pohodlný oděv, tančíme nejčastěji bosi nebo v měkkých tanečních botách. 

Do sálu můžete vstupovat jen s pitím

v uzavíratelné lahvi.

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky ohledně svobodného vědomého tance, struktury lekcí a dílen, komu jsou taneční akce určeny 

a co vzít případně s sebou.