top of page

Po více než 20 letech, kdy svobodný vědomý tanec zapustil v ČR kořeny, sleduji, že stále více jeho příznivců má zájem a odvahu
šířit ho dál ve své lokalitě.
Dále jsem v poslední době sama zažívala
a často slýchala, jak jsme si po nedobrovolné “covidové” pauze naráz uvědomili,
jak nezastupitelnou roli v našich životech tanec zaujímá, jakým potenciálem disponuje
a jak nás dokáže vyladit a harmonizovat na všech úrovních pro naplněný a spokojený život.

Pro mnohé je intenzivní dvouletý výcvik završením dlouhodobé taneční praxe a zároveň vykročením k nové etapě taneční zralosti, samostatnosti a aktivity.

Fascinace3.jpg

 FASCINACE TANCEM

taneční výcvik 2022 - 2024 v ČR
3. setkání 2.- 5. března 2023 Živá voda

Celý výcvik bude provázet rozvíjení vlastních pohybových schopností. Během jednotlivých částí budeme postupovat a osvojovat si základní dovednosti v oblasti emoční inteligence a práce s myslí.

Když se sblížíme s těmito oblastmi zažijeme efekt celistvosti

a pojetí sebe sama jako bytosti ze své podstaty duchovní.

Výcvik je neakreditovaný.

Vychází ze školy Open Floor a 5 rytmů.

Pokud někdo z tanečníků se chce stát akreditovaným lektorem,

musí projít výcvikem jedné ze zahraničních škol

5Rhythms Global, Movement Medicine nebo Open Floor International.

Každopádně všechny hodiny tance (více než 100 hodin)

lze započítat do povinného počtu hodin tance s akreditovaným lektorem

v rámci školy Open Floor.

Pro přijetí do výcviku je potřeba odeslat přihlášku,

jejíž součástí je smlouva, a zaplatit zálohu. Pak je místo rezervováno. 

Počet míst je limitován.

 

Hlavním koordinátorem týmu organizátorů a případných hostů

je Raduca - iniciátorka a hlavní lektorka celého výcviku.

termíny dalších setkání:
vždy od čtvrtka 18 hod. do neděle 16 hod.
3. modul: 2. - 5. března 2023 centrum Živá voda
4. modul: 3. - 6. srpna 2023 centrum Živá voda
5. modul: 16. - 19. listopadu 2023 Ořechový dvůr 
6. modul: 8. - 11. února 2024 centrum Živá voda

základní popis jednotlivých modulů:
1. rozvoj fyzických schopností pohybu, uzemnění, hlubší propojení s tělem
2. prohlubování fyzických schopností, práce s centrem, otevření oblasti emoční
3. umění vyjádření emocí tancem, základní dovednost emoční inteligence, okno přítomnosti
4.  propojení emoční a mentální složky, základy meditace - práce s myslí
5. rozvíjení meditace v pohybu i klidu, nadosobní přesah tance
6. shrnutí, integrace, příp. praxe provázení 

 kurzovné
3. modul 5700 Kč/230 € do 15. 2. 2023 via bank
6300 Kč/250 € do 1. 3. 2023 via bank
nebo lze zaplatit zálohu 3300 Kč via bank
a doplatek 3000 Kč v hotovosti na místě.


Ubytování a vegetariánské stravování
v centru Živá voda.
Ubytování je zajištěno v pokojích nebo na matraci v meditárně, příp. ve stanu na louce.
Stravování je formou vegetariánské plné penze.
Ubytování a strava se platí na místě v hotovosti.
Nové ceny pro rok 2023:
940 Kč/den – postel v pokoji
800 Kč/den – matrace v meditárně
nebo ve stanu na zahradě
60 Kč – jednorázový poplatek za povlečení
500 Kč - jednorázový poplatek za samostatný pokoj 

organizace a další informace: Mirka
mirka.ok@gmail.com 

Co s sebou:

Dostatek oblečení na tanec, v němž se cítíte dobře a hlavně pohodlně - nejlépe ve více vrstvách, oblečení pro pobyt venku.
Uzavíratelná láhev na pití, pomůcky pro poznámky, základní výtvarné potřeby pro kreslení (barevné pastelky).

Tančí se většinou naboso nebo v měkkých tanečních botách.

bottom of page