Zveme vás na 3. ročník festivalu Jeden tanec, tentokrát s bohatou mezinárodní účastí všech škol svobodného vědomého tance:

5 rytmů, Movement Medicine a Open Floor 


Otevíráme pro vás prostor pro výjimečný a intenzivní zážitek, kdy máte možnost zažít různé přístupy k tanci, a vnímat tak na vlastní kůži,

v čem se odlišují, ale hlavně, co mají společného a co nás všechny spojuje.

JEDEN TANEC

Praha 14.- 16. srpna  2020

Letos naše koncepce vychází z předpokladu, že je na co navazovat: máme zkušený tým s čerstvými posilami, jasnou vizi a hlavně přízeň tanečníků jak z minulých festivalových ročníků, tak předešlých 20 let. Tak dlouho se u nás svobodný vědomý tanec praktikuje. Proto vám nabízíme jednak novou zkušenost se 3 zahraničními lektory (z Belgie, Německa a Polska), jednak prohloubený a ucelenější zážitek z více lekcí, které na sebe nějakým způsobem navazují.

Naším letošním záměrem je pozvat vás na celý víkend či aspoň jeden celý den . i když stále zůstává možnost vybrat si pouze jednu lekci. 

Věříme, že naši zkušenost a nabídku nevšedního intenzivního transformačního zážitku využijete a oceníte. 

  • Jste zváni:

  • do pohybu, k němuž nemusíte mít žádnou předchozí zkušenost

  • k setkání s různými školami svobodného vědomého tance a jejich lektory na jednom místě

  • k prožitku a poznání, proč vlastně - a nejlépe pravidelně - tančit

  • k účasti na veřejném fóru o tanci, o jeho smyslu v této době, o jednotlivých školách, o tanečních možnostech v ČR atd.

14.- 16. srpna 2020

hostovat budou tito akreditovaní lektoři:

 5 rytmů - Chris Camp (Belgie) 

movementforlife.be

Movement Medicine - Anna Sierpowska (Polsko)
annasierpowska.com

 Open Floor - Bence Gaspar

(Německo/Maďarsko)

další informace budou brzy zveřejněny

Co s sebou:

Oblečení, ve kterém se cítíte dobře a hlavně pohodlně, láhev s pitím. Tančí se většinou naboso nebo v měkkých tanečních botách.

Zde najdete odpovědi  na často kladené otázky ohledně svobodného vědomého tance, struktury lekcí a dílen, komu jsou taneční akce určeny a co vzít případně s sebou.