Cathy studovala a učila se u Gabrielle Roth, tvůrkyně meditace v pohybu a mapy 5 rytmů a vyučovala tuto praxi 16 let.
Je jednou se spoluzakladatelek Open Floor. 
V současnosti vede dílny v Evropě a Velké Británii.

Jeden z ohlasů na Cathyinu lektorskou praxi: 
Síla Cathy jako učitelky je v její schopnosti být plně přítomná, kde se nachází, a autenticky reagovat na cokoliv od kohokoliv, kdo je s ní v sále.
Vytváří svěží atmosféru bez hodnocení a sentimentality, ve které lidé mohou objevovat sami sebe, druhé a šťavnatost světa kolem.

Suzy Wilson, Artistic Director of Clod Ensemble www.clodensemble.com 

Cathy Ryan si můžete připomenout z videa, které vzniklo na základě první on-line konference vědomého tance na konci roku 2019. 

Více o Cathy a jejích dílnách najdete na http://www.humans-being.co.uk/