top of page

Aprílový tanec

České Budějovice 1. dubna 2017

nám může nachystat a nachytat nás na nejedno překvapení -
 ranní nečekanou pohodu mezi kapkami deště nebo pocit, jako když stojíme za průtrže pod okapem, což eskaluje v nakažlivé gejzíry nemístného veselí.

V tanci posílíme své kořeny a střed a necháme ho, aby se rozvíjel a vedl
nás k hlubokým zdrojům důvěry v sebe  - v okamžicích, kd
y nám teče do bot nebo za krk - a v život, jaký právě je.

Vítáni jsou všichni bez ohledu na taneční zkušenost,
výšku, váhu, věk či tvar těla.
Důležitá je ochota dát se do pohybu a prostě ho následovat a důvěřovat jeho schopnosti uvolňovat, pročišťovat a proměňovat. 

sobota 1. dubna 2017
11- 18 hod. (s hodinovou přestávkou na oběd)
 
České Budějovice, Květ Radosti 
nám. Přemysla Otakara II 84/24 

1450 Kč včetně vegetariánského oběda
Místo je rezervováno po zaplacení zálohy 700 Kč.
platba na účet: číslo pošleme po přihlášení
 
přihlášky, organizace a další informace: 
Jana Soukupová 
605 339 338, soukupova.nesmenka@centrum.cz 
Na dílnu je nutné se přihlásit mailem!
bottom of page