top of page

Pro mnohé je intenzivní dvouletý výcvik završením dlouhodobé taneční praxe a zároveň vykročením k nové etapě taneční zralosti, samostatnosti a aktivity.

DSC_4947.jpg

 FASCINACE TANCEM

taneční výcvik 2022 - 2024 v ČR
5. setkání 16.- 19. listopadu 2023 Ořechový dvůr Velké Nepodřice

Celý výcvik bude provázet rozvíjení vlastních pohybových schopností. Během jednotlivých částí budeme postupovat a osvojovat si základní dovednosti v oblasti emoční inteligence a práce s myslí.

Když se sblížíme s těmito oblastmi zažijeme efekt celistvosti

a pojetí sebe sama jako bytosti ze své podstaty duchovní.

Výcvik je neakreditovaný.

Vychází ze školy Open Floor a 5 rytmů.

Pokud někdo z tanečníků se chce stát akreditovaným lektorem,

musí projít výcvikem jedné ze zahraničních škol

5Rhythms Global, Movement Medicine nebo Open Floor International.

Každopádně všechny hodiny tance (více než 100 hodin)

lze započítat do povinného počtu hodin tance s akreditovaným lektorem

v rámci školy Open Floor.

Pro přijetí do výcviku je potřeba odeslat přihlášku,

jejíž součástí je smlouva, a zaplatit zálohu. Pak je místo rezervováno. 

Počet míst je limitován.

 

Hlavním koordinátorem týmu organizátorů a případných hostů

je Raduca - iniciátorka a hlavní lektorka celého výcviku.

termíny dalších setkání:
vždy od čtvrtka 18 hod. do neděle 16 hod.
5. modul: 16. - 19. listopadu 2023 Ořechový dvůr 
6. modul: 8. - 11. února 2024 centrum Živá voda

základní popis jednotlivých modulů:
1. rozvoj fyzických schopností pohybu, uzemnění, hlubší propojení s tělem
2. prohlubování fyzických schopností, práce s centrem, otevření oblasti emoční
3. umění vyjádření emocí tancem, základní dovednost emoční inteligence, okno přítomnosti
4.  propojení emoční a mentální složky, základy meditace - práce s myslí
5. rozvíjení meditace v pohybu i klidu, nadosobní přesah tance
6. shrnutí, integrace, příp. praxe provázení 

 kurzovné
již zaplaceno v záloze na výcvik


Ubytování a vegetariánské stravování
více informací v září

organizace a další informace: Mirka
mirka.ok@gmail.com 

Co s sebou:

Dostatek oblečení na tanec, v němž se cítíte dobře a hlavně pohodlně - nejlépe ve více vrstvách, oblečení pro pobyt venku.
Uzavíratelná láhev na pití, pomůcky pro poznámky, základní výtvarné potřeby pro kreslení (barevné pastelky).

Tančí se většinou naboso nebo v měkkých tanečních botách.

bottom of page