top of page

Po více než 20 letech, kdy svobodný vědomý tanec zapustil v ČR kořeny, sleduji, že stále více jeho příznivců - povětšinou žen -  má zájem a odvahu šířit ho dál ve své lokalitě.
Dále jsem v poslední době sama zažívala
a často slýchala, jak jsme si po nedobrovolné “covidové” pauze naráz uvědomili,
jak nezastupitelnou roli v našich životech tanec zaujímá, jakým potenciálem disponuje
a jak nás dokáže vyladit a harmonizovat na všech úrovních pro naplněný a spokojený život.

Pro mnohé je intenzivní dvouletý výcvik završením dlouhodobé taneční praxe a zároveň vykročením k nové etapě taneční zralosti, samostatnosti a aktivity.

Fascinace3.jpg

 FASCINACE TANCEM

dvouletý taneční výcvik 2022 - 24 v ČR

Celý výcvik bude provázet rozvíjení vlastních pohybových schopností. Během jednotlivých částí budeme postupovat a osvojovat si základní dovednosti v oblasti emoční inteligence a práce s myslí.

Když se sblížíme s těmito oblastmi zažijeme efekt celistvosti

a pojetí sebe sama jako bytosti ze své podstaty duchovní.

Výcvik je neakreditovaný.

Vychází ze školy Open Floor a 5 rytmů.

Pokud někdo z tanečníků se chce stát akreditovaným lektorem,

musí projít výcvikem jedné ze zahraničních škol

5Rhythms Global, Movement Medicine nebo Open Floor International.

Každopádně všechny hodiny tance (více než 100 hodin)

lze započítat do povinného počtu hodin tance s akreditovaným lektorem

v rámci školy Open Floor.

Pro přijetí do výcviku je potřeba odeslat přihlášku,

jejíž součástí je smlouva, a zaplatit zálohu. Pak je místo rezervováno. 

Počet míst je limitován.

 

Hlavním koordinátorem týmu organizátorů a případných hostů

je Raduca - iniciátorka a hlavní lektorka celého výcviku.

termíny setkání:
vždy od čtvrtka 18 hod. do neděle 16 hod.
1. modul: 18. - 21. srpna 2022 centrum Živá voda
2. modul: 20. - 23. října 2022 usedlost Hamernice
3. modul: 2. - 5. března 2023 centrum Živá voda
4. modul: 3. - 6. srpna 2023 centrum Živá voda
5. modul: 9. - 12. listopadu 23 usedlost Hamernice
6. modul: 8. - 11. února 2024 centrum Živá voda

základní popis jednotlivých modulů:
1. rozvoj fyzických schopností pohybu, uzemnění, hlubší propojení s tělem
2. prohlubování fyzických schopností, práce s centrem, otevření oblasti emoční
3. umění vyjádření emocí tancem, základní dovednost emoční inteligence, okno přítomnosti
4.  propojení emoční a mentální složky, základy meditace - práce s myslí
5. rozvíjení meditace v pohybu i klidu, nadosobní přesah tance
6. shrnutí, integrace, příp. praxe provázení 

záloha a kurzovné
Místo je rezervováno po platbě nevratné zálohy
11 500 Kč/460 € do 15. května 2022,
ze které bude uhrazen 5. a 6. modul.
Kurzovné 1. - 4. modulu se platí před každým prodlouženým víkendem do určitého data
s finanční výhodou včasné platby:
2. modul 5700 Kč/230 € do 20.9.2022 via bank
6300 Kč/250 € do 20.10.2022 via bank
nebo lze zaplatit zálohu 3300 Kč via bank
a doplatek 3000 Kč v hotovosti na místě.

Ubytování a vegetariánské stravování
v usedlosti Hamernice.

Ubytování je zajištěno v pokojích
a na matracích v meditárně.
Stravování je formou vegetariánské plné penze.
Ubytování a strava se platí na místě v hotovosti.
Brzy zveřejníme konkrétní částky.

organizace a další informace: Mirka
mirka.ok@gmail.com 

Co s sebou:

Dostatek oblečení na tanec, v němž se cítíte dobře a hlavně pohodlně - nejlépe ve více vrstvách, oblečení pro pobyt venku.
Uzavíratelná láhev na pití, pomůcky pro poznámky, základní výtvarné potřeby pro kreslení (barevné pastelky).

Tančí se většinou naboso nebo v měkkých tanečních botách.

bottom of page